O Nas

Powstaliśmy jako wspólnota domowa, nie będąc częścią żadnej chrześcijańskiej denominacji, ani nie posiadając żadnego specjalnego miejsca kultu. Zgromadziliśmy się wokół Słowa Bożego oraz Pańskiego Stołu.

Ponieważ na drodze studiowania i karmienia się Bożym Słowem doszliśmy do poznania, że prawdziwą wykładnią ewangelii, która jest mocą Boga do zbawienia człowieka (Rz 1:16) jest teologia reformowana, po modlitwach i dogłębnych rozważaniach wspólnota kościoła domowego w Gorzowie Wielkopolskim została przekształcona w Ewangeliczny Zbór Reformowany „Łaską zbawieni”.

Jesteśmy lokalnym zborem baptystów reformowanych, a więc jesteśmy osadzeni w tradycji Reformacji, zwłaszcza tradycji wywodzącej się z Reformacji Genewskiej oraz spuścizny purytan. Działamy w oparciu o Boże Słowo (Dz 2:42), o Boży autorytet dany kościołowi (Ef 1:22-23) oraz prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Mt 22:20-21, Rz 13:1-5). Pragnieniem zaś serc wszystkich zwołanych, którzy tworzą nasz lokalny zbór reformowany, jest poznawanie Jezusa Chrystusa oraz to, by Chrystus był poznawany (J 20:31, Mt 28:19-20).

Zbór nasz ma charakter kongregacjonalistyczny tzn., iż uważamy, że Ciało Chrystusowe na ziemi wyraża się poprzez lokalne, autonomiczne i zarządzane przez kolegium, spełniających standardy biblijne (1Tm 3:2-7, Tt 1:6-9) starszych (pastorów) zbory.

error

Jeśli ta treść ubogaciła Ciebie, podziel się nią z innymi.