Być w kościele

Ciało Chrystusowe objawia się na ziemi poprzez niezależne, lokalne zbory (kościoły), zarządzane przez spełniających biblijne standardy starszych, w których każdy wierzący może wzrastać w wierze i świętości życia chrześcijańskiego. Nikt z wierzących nie jest samotną wyspą, ale jest przez Ducha Świętego ochrzczony w jedno Ciało czyli kościół, zatem każdy powinien przynależeć rozumem, sercem oraz czynem do lokalnego zboru, którego staje się nieodzowną częścią.

Jeśli szukasz zboru:

  • opartego w nauczaniu tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym
  • gdzie wszyscy są rodziną
  • nauczającego teologi reformowanej
  • osadzonego mocno w tradycji Reformacji

to zapraszamy. Można się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo czy osobiście.

Niech Was Bóg prowadzi i błogosławi w Waszym wyborze.