Słowonoc Dobranoc

Słowonoc Dobranoc odc. 30. Równy Ojcu? Ew. Jana 5:10-20

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się czy rzeczywiście Jezus zgadzał się z Żydami, że czyni siebie równym Ojcu zgodnie z opisem rozdziału 5 Ewangelii Jana wersety 10-20. Zapraszamy

Słowonoc Dobranoc 29. łaska czy wiara, co jest darem Ef 2:8 cz.II

Co Apostoł Paweł miał na myśli pisząc o Bożym darze w Liście do Efezjan 2:8. Zapraszamy na drugą część rozważań, w której poszukamy innych biblijnych dowodów tego co znajdujemy w Liście do Efezjan.

Słowonoc Dobranoc 28. Łaska czy wiara, co jest darem? list do Efezjan 2:8 cz.I

Co Apostoł Paweł miał na myśli pisząc o Bożym darze? Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc 27. …nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. Ewangelia Jana 17:6, 8-9.

Jak rozumieć słowa Jezusa?

Słowonoc Dobranoc 26. Nie przeznaczeni do gniewu 1 list do Tesaloniczan 5:9-10.

Dzisiaj chcemy rozważyć słowa Pawła Apostoła kierowane do wierzących w Tesalonice, w których przekazuje wiadomość, że wierzący nie są przeznaczeni do gniewu. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc 25. Co, komu i po co okazał Bóg. Ewangelia Jana 3:16.

W tym odcinku rozważymy co i komu okazał Bóg według słów Apostoła w Ewangelii Jana 3:16. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc 24. Słowo osądzi. Ewangelia Jana 12:48.

Co oznaczają słowa Jezusa z Ew. Jana 12:48, że słowo będzie sądzić w dniu ostatecznym. Zapraszamy do wysłuchania rozważania.

Słowonoc Dobranoc odc. 23. Czy rodzimy się w grzechu?

Na wszystkich przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli (List do Rzymian 5:12). W tym odcinku zastanowimy się, czy jako ludzie rodzimy się niewinni czy też w grzechu? Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 22. Ani Żyda ani Greka, ani mężczyzny ani kobiety.

Nie ma Żyda ani Greka, kobiety ani mężczyzny – to kto posługuje w kościele? Dzisiaj rozważymy sprawę nowej tożsamości w Chrystusie. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 21. Przyjaciel czy niewolnik?

Co to znaczy być przyjacielem Chrystusa, a co znaczy być Jego niewolnikiem. To pytania nad, którymi się zastanowimy w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 20. Możemy prosić o cokolwiek?

W dzisiejszym 20 odcinku Słowonoc Dobranoc rozważymy co oznaczają słowa z Ewangelii Jana 14:13 „A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.” Czy możemy prosić o cokolwiek? Zapraszamy.

Słowonc Dobranoc odc. 19. Narodziny z wody i ducha.

W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie czy narodzenie z wody i ducha opisane w Ewangelii Jana 3:5 oznacza chrzest z wody i tzw. chrzest Duchem. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 18. Chrzest konieczny do zbawienia? Dz. 2:38

Czy chrzest jest konieczny do zbawienia w świetle Dziejów Apostolskich 2:38​? Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka Słowonoc Dobranoc.

Słowonoc Dobranoc odc. 17. Czy fakt zmartwychwstania ma dzisiaj znaczenie?

Dzisiaj poruszymy kwestię znaczenia historycznego wymiaru zmartwychwstania.

Słowonoc Dobranoc odc. 16. Czy mam nienawidzić najbliższych?

W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie czy mamy naprawdę nienawidzić swoich bliskich w świetle Ewangelii Łukasza 14:26. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 15. Czy Jezus jest Panem tylko wierzących?

W tym odcinku zastanowimy się nad pytaniem czy Jezus jest Panem wszystkich ludzi na świecie czy tylko wierzących. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 14. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

Co tak naprawdę oznaczają słowa Jezusa: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni?

Słowonoc Dobranoc odc. 13. Cieleśni chrześcijanie.

W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie czy istnieje w kościele kategoria „cielesnych chrześcijan”. Zapraszamy

Słowonoc Dobranoc odc. 12. Bogami jesteście.

W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie co oznaczają słowa Jezusa z ewangelii Jana 10:34: bogami jesteście. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 11. Niech umarli grzebią umarłych.

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się na słowami Jezusa: niech umarli grzebią umarłych.

Słowonoc Dobranoc odc. 10. Niewolnictwo i synostwo.

Dzisiaj odpowiemy sobie co Jezus ma na myśli mówiąc o niewolnictwie i synostwie. Ewangelia Jana 8:34 – 36.

Słowonoc Dobranoc odc. 9. I wyleję mego ducha.

W dzisiejszym odcinku rozważymy co znaczą słowa proroka Joela „i wyleję Ducha”. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 8. Synostwo.

Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie co oznacza usynowienie.

Słowonoc Dobranoc odc. 7. Naśladowanie Chrystusa.

Dzisiaj zastanowimy się nad tym, co to znaczy naśladować Chrystusa.

Słowonoc Dobranoc odc. 6. Zbawienie darem.

Dzisiaj zastanowimy się nad tym, co oznacza fakt, że zbawienie jest darem.

Słowonoc Dobranoc odc. 5. Cuda, znaki.

Dzisiaj zastanowimy się jakie znaczenie miały znaki i cuda Jezusa oraz Apostołów. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 4. Zasługi ku zbawieniu?

W tym odcinku o zasługach wobec Boga. Czy takie są możliwe?

Słowonoc Dobranoc odc. 3. Istota zmartwychwstania.

W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie co jest istotą zmartwychwstania. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 2. Szaty i bukłaki.

W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie co Jezus ma na myśli mówiąc o starych i nowych szatach, starych i nowych bukłakach na podstawie Ewangelii Mateusza 9:15 – 17. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 1. Wziąć swój krzyż.

W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie „Co to znaczy wziąć swój krzyż” na podstawie Ewangelii Mateusza 16:24. Zapraszamy