Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


Jeśli chcesz otrzymać darmowy egzemplarz książki – napisz do nas.


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Reformelia 150: sola cultura oraz problem z drugim przykazaniem

Dzisiejszy program rozpoczniemy od refleksji nad niedawnymi wydarzeniami, które miały miejsce w kościele ewangelicko – reformowanym w Warszawie, a następnie przeanalizujemy argumentację ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w związku z drugim przykazaniem, które zakazuje wytwarzania rzeźb i posągów w kontekście kultu. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 30. „Równy Ojcu? Ew. Jana 5:10-20.

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się czy rzeczywiście Jezus zgadzał się z Żydami, że czyni siebie równym Ojcu zgodnie z opisem rozdziału 5 Ewangelii Jana wersety 10-20. Zapraszamy

Duch Święty czy tylko dla darów?

Jakie jest pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o Duchu Świętym? Czy Ducha Świętego możemy rozpatrywać tylko w kontekście darów czy może Biblia wskazuje na coś więcej? Czy Duch Święty wskazuje tylko na zbawcze dzieło Syna czy może na zbawcze zaangażowanie każdej z osób Trójjedynego Boga? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania zwiastowania z okazji wspomnienia Dnia Pięćdziesiątnicy 28 maja 2023.

SPOTIFY:

Reformelia 150: sola cultura oraz problem z drugim przykazaniem


ZAPRASZAMY