Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Boży wyrok Rz 1:25-27

Co stało się z człowiekiem w wyniku Bożego sądu? Jaki wyrok człowiek niesie? Jakie konsekwencje ponosi w wyniku Bożego sądu? Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 14 lipca 2024.


Reformelia 205: Niebinarność w Biblii? Skąd się bierze wiara?

W dzisiejszym programie poruszonych jest kilka tematów. Zaczynamy od odniesienia do jednego z komentarzy, następnie poruszymy kwestię sola Scriptura w kontekście artykułu z portalu magnapolonia, przyjrzymy się twierdzeniu o przykładzie nieheteronormatywności w Nowym Testamencie, a na koniec przyjrzymy się fragmentowi Kol 2:11-13 i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy wiara pochodzi od Boga. Zapraszamy.