Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Kim dla nas jest Duch Święty.

Jakie zadanie pełni Duch Święty wobec każdego i wobec całego kościoła? Jaki wymiar mają dary Ducha Świętego i czy wszyscy muszą mieć takie same dary?


Reformelia 197: Czy Ew. Marka 7:9 i 1Kor 11:2 mówią o tym samym?

Odcinek rozpoczniemy od refleksji nad współczesną cywilizacją, następnie przejdziemy do konsekwencji odrzucenia sola Scriptura, a na koniec rozważymy znaczenie słowa paradosis w Ew. Marka 7:9 oraz 1Kor 11:2. Zapraszamy.