Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


Jeśli chcesz otrzymać darmowy egzemplarz książki – napisz do nas.


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Reformelia165: powrót NPD, wierzący a władza i władza Chrystusa oraz co nie co o pewności zbawienia

Rozpoczniemy tematem na temat tłumaczenia Nowego Testamentu o nazwie NPD, następnie przejdziemy do ważnej i kontrowersyjnej kwestii obowiązku chrześcijanina wobec władzy świeckiej w świetle Wielkiego Misyjnego Nakazu oraz Rz13, a na koniec zaznaczone zostaną kwestie, które będą poruszone podczas konferencji na temat doktryny o wytrwaniu świętych. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 30. „Równy Ojcu? Ew. Jana 5:10-20.

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się czy rzeczywiście Jezus zgadzał się z Żydami, że czyni siebie równym Ojcu zgodnie z opisem rozdziału 5 Ewangelii Jana wersety 10-20. Zapraszamy

Umartwiajcie co cielesne w was. Kol 3:5-7

Co oznacza umartwianie tego co ziemskie? Dlaczego Paweł nakazuje wierzącym umartwianie tego co ziemskie? Co Biblia uznaje za ziemskie? Jaki jest powód do umartwiania tego co ziemskie? Czemu Apostoł przeciwstawia umartwianie tego co ziemskie? Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 10 września 2023.

SPOTIFY:

Reformelia165: powrót NPD, wierzący a władza i władza Chrystusa oraz co nie co o pewności zbawienia


ZAPRASZAMY