Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

…do ocalenia…Rz 1:16

Apostoł Paweł uczy kościół czym jest ewangelia, skąd pochodzi i jaką zawiera treść, ale przekazuje też jeszcze coś, a mianowicie, jaki jest cel ewangelii.


Reformelia 200: Co łączy świat i każdego wierzącego w J 3:16

Na początek rozważymy przykład w jaki sposób w imię tzw. wolności stawia się na przeciwnej szali Boży porządek stworzenia. Skupimy się w odcinku na relacji łączącej dwa zwroty w Ew. Jana 3:16, a mianowicie świat oraz każdego wierzącego. Zapraszamy na dwusetny odcinek.