Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Ewangeliczny Zbór Reformowany to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy dedykowali swoje życie poznawaniu Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.

(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


Jeśli chcesz otrzymać darmowy egzemplarz książki – napisz do nas.


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Reformelia 118. Liberalna „alternatywa” w akcji oraz na czym opiera się pewność zbawienia

Rozpoczniemy analizą artykułu – wywiadu z pewną panią teolog na temat protestantyzmu jako moralnej alternatywy dla polskiej średniowiecznej mentalności, a następnie zajmiemy się kwestią pewności zbawienia w świetle chochoła jaki zazwyczaj przedstawia się w dyskusjach na ten temat. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 30. „Równy Ojcu? Ew. Jana 5:10-20.

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się czy rzeczywiście Jezus zgadzał się z Żydami, że czyni siebie równym Ojcu zgodnie z opisem rozdziału 5 Ewangelii Jana wersety 10-20. Zapraszamy

Załóż zbroję…w modlitwie. Ef 6:18.

Mamy przywdziać pełną zbroję Bożą, ale jak to zrobić i jak stanąć do walki? Zapraszamy na niedzielne kazanie 25 września 2022.

SPOTIFY:

Reformelia 118. Liberalna „alternatywa” w akcji oraz na czym opiera się pewność zbawienia.

https://open.spotify.com/episode/2oCf9SaCz9PkQcENzzEP0N


WYDARZENIA


error

Jeśli ta treść ubogaciła Ciebie, podziel się nią z innymi.