Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Ewangeliczny Zbór Reformowany to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy dedykowali swoje życie poznawaniu Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz.Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.

(Dz 2:41 – 42 UBG)

error

Jeśli ta treść ubogaciła Ciebie, podziel się nią z innymi.