Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Mężowie… Kol 3:19

W kontekście tego czym powinni postępowanie chrześcijan powinno być motywowane, Apostoł zwraca się tym razem do mężów, w celu ukazania im właściwej relacji do żon w świetle małżeńskiego przymierza. Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 4 lutego 2024.


Dla chcących bardziej zgłębić kwestie teologiczne programy z serii Reformelia:

Reformelia 182: W tekście nie ma „sola”!!!

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy krótką refleksją nad pewną definicją wybrania, następnie przejdziemy do argumentu przeciwko sola Scriptura a na koniec przestudiujemy znaczenie słowa „arsenokoitai” z 1Kor 6:9

Dostępne również na Spotify

Studio1689 (Reformelia 176)

https://open.spotify.com/episode/7rKSwDKnc3mKW7Gb1KUjQb?si=ff96ad70f1c14b45