Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


Jeśli chcesz otrzymać darmowy egzemplarz książki – napisz do nas.


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Reformelia 173: Bóg jest miłością więc pozbądźmy się Starego Testamentu.

Odcinek rozpoczniemy od refleksji nad opcjonalną zmianą, która może mieć wpływ na życie chrześcijan oraz na to jak będziemy głosili ewangelię. Zastanowimy się także nad argumentami, że Bóg jest miłością wobec tego Jezus przeciwstawia się Staremu Testamentowi. Zapraszamy.

Słowonoc Dobranoc odc. 30. „Równy Ojcu? Ew. Jana 5:10-20.

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się czy rzeczywiście Jezus zgadzał się z Żydami, że czyni siebie równym Ojcu zgodnie z opisem rozdziału 5 Ewangelii Jana wersety 10-20. Zapraszamy

Pokój Chrystusa niech rządzi w sercach Kol 3:15.

Czym jest pokój Chrystusa i dlaczego wierzący powinien być temu pokojowi podporządkowany w swoim sercu. Te pytania są przedmiotem rozważania kazania z niedzieli 19 listopada 2020. Zapraszamy

SPOTIFY:

Reformelia 173: Bóg jest miłością więc pozbądźmy się Starego Testamentu.


ZAPRASZAMY