Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (Flp 2:10)

Reformowany Zbór Baptystów „ŁASKA” to wspólnota wierzących chrześcijan, którzy pragną poznawać Chrystusa, oraz aby Chrystus był poznawany. To wspólnota oparta na miłości i wzajemnym zaufaniu, stanowiąca rodzinę, której Ojcem jest Wszechmogący Stwórca wszystkiego, a to dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, którego owoców udziela nam Duch Święty.

Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.
(Dz 2:41-42 UBG)


Pobierz E-book


Jeśli chcesz otrzymać darmowy egzemplarz książki – napisz do nas.


POTRZEBUJESZ BIBLII?


W tym tygodniu:

Studio1689 (Reformelia 131) Pewność zbawienia, a może raczej pewność niezbawienia.

Rozpoczniemy odcinek od refutacji nagrania Fabiana Błaszkiewicza, w którym przedstawił swoją interpretację Rz 5:8, a następnie przejdziemy do artykułu pastora Mariana Biernackiego i jego „interpretacji” reformowanego nauczania o pewności zbawienia. Zapraszamy do oglądania.

Słowonoc Dobranoc odc. 30. „Równy Ojcu? Ew. Jana 5:10-20.

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się czy rzeczywiście Jezus zgadzał się z Żydami, że czyni siebie równym Ojcu zgodnie z opisem rozdziału 5 Ewangelii Jana wersety 10-20. Zapraszamy

Członkostwo w zborze.

Czy ciało Chrystusa to jakaś niezidentyfikowana grupa ludzi rozrzucona po całym świecie, a którą łączy wiara w Chrystusa czy może instytucja, która zrzesza wszystkich wierzących na świecie. Jak tak naprawdę manifestuje się w świecie ciało Chrystusa i jakie obowiązki mają w związku z tym wierzący. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z niedzieli 15 stycznia 2023 roku.

SPOTIFY:

Studio1689 (Reformelia 131) Pewność zbawienia, a może raczej pewność niezbawienia.


ZAPRASZAMY


error

Jeśli ta treść ubogaciła Ciebie, podziel się nią z innymi.