Kazania

Boży wyrok Rz 1:25-27

Sąd Boży Rz 1:24

Wina człowieka Rz 1:21-23

Dlaczego potrzebujemy zbawienia Rz 1:18-20

Sprawiedliwość Boga w Ewangelii Rz 1:17

…do ocalenia…Rz 1:16

Moc Boga Rz 1:16

Czym jest ewangelia? To bardzo zasadnicze pytanie, na które odpowiedź jest niezwykle istotna dla całej ludzkości. Tak samo odpowiedź jest ważna dla kościoła i jego misji.

Kim dla nas jest Duch Święty.

Jakie zadanie pełni Duch Święty wobec każdego i wobec całego kościoła? Jaki wymiar mają dary Ducha Świętego i czy wszyscy muszą mieć takie same dary?

Nie wstydzę się ewangelii Rz 1:16

Dlaczego apostoł miałby się wstydzić ewangelii? Dlaczego nie wstydzi się ewangelii i jaki to ma związek z jego długiem. Zapraszamy na kolejne kazanie z cyklu List do Rzymian

Do kogo i po co? Rz 1:7-14

Do kogo apostoł Paweł pisze list? Dlaczego pisze ten list? Skąd to wiemy? Czy przyczyna pomaga nam w zrozumieniu listu?

List do Rzymian. Początek Rz 1:1-6

To dlaczego Paweł pisze List do Rzymian jest niezwykle istotne. Jaki jest powód tego, ale na początek najważniejsze pytanie to dlaczego wierzący w Rzymie mieliby słuchać i być posłuszni temu co Paweł do nich pisze. Co Apostoł przekazuje na samym początku listu?

List do Rzymian. Wprowadzenie

Rozpoczynamy serię kazań z Listu do Rzymian. To pierwsze z kazań ma za zadanie pokazać znaczenie oraz bogactwo listu apostoła Pawła, zaznaczyć tematy oraz pokazać jak istotne jest dla wierzących studiowanie tego listu.

Podsumowanie i zakończenie Listu do Kolosan

Ostatnie kazanie z serii Listu do Kolosan. Jest to podsumowanie najważniejszych tematów listu, jego powiązań oraz zakończenia jakie Paweł Apostoł napisał własną ręką.

Łaska i sól Kol 4:6

Nasza mowa jest częścią mądrego postępowania wobec tych co są na zewnątrz. Czym ta mowa ma się charakteryzować?

Posłuchamy cię innym razem Dz 17:32

Czym w oczach świata jest orędzie zmartwychwstania? Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Jezusa?

Przyjrzyj się uważnie! Gal 6:14

Na kogo Bóg się gniewa i jakie są tego konsekwencje? Jaki jest jedyny sposób na pojednanie z Bogiem?