Kazania

Uciekajcie od wszelkiego nierządu 1Kor 6:18 (Kol 3:5)

Co wspólnego ma umartwianie cielesności i uciekanie od nierządu? Czym jest nierząd? Czego dotyczy? Dlaczego nierząd jest tak istotny, a jednocześnie dlaczego należy od niego uciekać? Czy nierząd wpływa na tożsamość człowieka?

Umartwiajcie co cielesne w was. Kol 3:5-7

Co oznacza umartwianie tego co ziemskie? Dlaczego Paweł nakazuje wierzącym umartwianie tego co ziemskie? Co Biblia uznaje za ziemskie? Jaki jest powód do umartwiania tego co ziemskie? Czemu Apostoł przeciwstawia umartwianie tego co ziemskie?

Nasyć nas łaską byśmy się radowali Ps 90:12-17

Czy Boży lud może zboczyć z właściwych dróg? Czy może się sprzeniewierzyć swojemu powołaniu? Czy wierzący mogą błąkać się po pustkowiu i bezdrożach swojego rozumu? Kto jest naszym pośrednikiem? Kto wstawia się za nami?

Panie naucz nas liczyć dni nasze Ps 90:1-12

Dlaczego potrzebujemy liczyć dni nasze? Czemu czas jest ważny i dla kogo jest ważny? Dlaczego musimy się uczyć liczyć nasze dni i dlaczego to Bóg musi nas nauczyć abyśmy dni nasze liczyli.

Wzbudzeni w Chrystusie? Wasze życie jest zdeponowane Kol 3:1-4

W kontraście do ludzkiej religii i duchowości, apostoł Paweł nakazuje chrześcijanom szukać czegoś innego, ponieważ ich życie jest zdeponowane. Ale gdzie jest zdeponowane życie nowonarodzonego? Czego Paweł każe szukać wierzącym?

Nie dajcie się zwieść. Kol 2:20-23

Co Apostoł nakazuje Kolosanom i dlaczego? Przed czym chce chronić wierzących w Kolosach, ale nie tylko? Jakie istotne niebezpieczeństwo rozciąga się nad zborem w Kolosach i jakie z tego wnioski są dla nas?

Nie dajcie się pozbawić zwycięstwa Kol 2:18-19

Paweł apostoł kontynuuje swoje mocne ostrzeżenie przed pułapką zastawioną przez mądrości wynikające z ludzkiej tradycji, nawet jeżeli przyjmują pozór pobożności i relacji z Bogiem, a jednocześnie lekceważą Chrystusa

Niech was nikt nie osądza. Kol 2:16-17

Czy apostoł zabrania jakiegokolwiek sądu, a może chodzi o coś innego? Może to kryteria stanowią problem?

Tryumfalny marsz Kol 2:15

Co się jeszcze stało na krzyżu? Kogo rozbroił Chrystus i z czego? Kto odbył tryumfalny marsz?

Spłacony dług Kol 2:13-19

W jaki sposób Bóg przebaczył nam grzechy i czym jest obciążający wykaz. Dalsza część tematu obrzezania Chrystusowego.

Umarli powstają! Kol 2:12

Zapraszamy na kazanie z niedzieli 2 lipca 2023 r., z nabożeństwa Dwóch Zborów z Chrztem, które miało miejsce nad jez. Grabino k/o Gorzowa Wielkopolskiego.

Obrzezani chrześcijanie? Kol 2:11

Czy obrzezanie jest znakiem wiecznym? Kogo dotyczy obrzezanie? Czy chrześcijanie podlegają obrzezaniu? Kto obrzezuje chrześcijan?

Początek mądrości to: Jahwe czy Jezus? Kol 2:9-10

Księga Przysłów jasno pokazuje, że początkiem mądrości, wiedzy, zrozumienia jest Bóg. Paweł wskazuje, że jakakolwiek filozofia, która nie jest oparta o Jezusa jest mrzonką. Czy mamy zatem różne źródła mądrości, wiedzy i zrozumienia, a może jednak nie

Duch Święty czy tylko dla darów?

Jakie jest pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o Duchu Świętym? Czy Ducha Świętego możemy rozpatrywać tylko w kontekście darów czy może Biblia wskazuje na coś więcej? Czy Duch Święty wskazuje tylko na zbawcze dzieło Syna czy może na zbawcze zaangażowanie każdej z osób Trójjedynego Boga? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania zwiastowania z okazji wspomnienia Dnia Pięćdziesiątnicy 28 maja 2023.

Chrystus podstawą wszelkiej wiedzy. Kol 2:8-9.

Przed czym przestrzega Paweł Apostoł wierzących w Kolosach? Czy prawie dwa tysiące lat później to ostrzeżenie jest wciąż aktualne? Czy to co zagrażało wierzącym w Kolosach dzisiaj również zagraża zborom?

Postępujcie w Chrystusie, jak was nauczono. Kol 2:5-7.

Jak ważna dla chrześcijańskiego życia jest doktryna. Co jest konieczne dla życia zgodnego z ewangelią. Jaką postawę powinni zachowywać chrześcijanie.

Zjednoczeni w miłości, dążący do poznania. Kol 2:1-4.

Jaki jest cel zmagań apostoła Pawła, również wobec tych, którzy go osobiście nie znają? Paweł jest sługą kościoła, dąży więc poprzez swój trud do jedności, która przejawia się przez miłość oraz do poznania. To zmaganie i trud powinno być charakterystyczne dla wszystkich przywódców kościoła na wzór apostołów

Chrystus dla wszystkich. Kol 1:28-29.

Paweł w mozole, zmagając się przez napominanie i nauczanie głosi Chrystusa aby przedstawić doskonałym każdego człowieka. Co to tak naprawdę znaczy w świetle wielkiej tajemnicy objawionej w kościele.