Kazania

Pierwszy we wszystkim. Kol 1:18-20.

Co to znaczy, że Chrystus jest głową kościoła i pierworodnym z umarłych? Dlaczego jest też pierwszym we wszystkim? Zapraszamy do wysłuchania kolejnego kazania, w którym odkrywamy myśl apostoła Pawła zawartą w Liście do Kolosan.

Pierworodny wszelkiego stworzenia. Kol 1:15-17

Co to znaczy, że Syn jest obrazem Boga i pierworodnym wszelkiego stworzenia?

Odkupieni, którym przebaczono. Kol 1:14

Przeniesieni do królestwa Syna krwią Jego jesteśmy odkupieni i przebaczono nam. Od czego zostaliśmy odkupienie i w jaki sposób? Co to znaczy, że grzechy zostały nam przebaczone?

Wyrwani i przeniesieni. Kol 1:13

Paweł kontynuuje dziękczynienie za działanie Boga Ojca pośród wierzących i zwraca uwagę na to, że to On wybrał i przeniósł. Z czego wyrwał Ojciec wszystkich wierzących, nie tylko tych w Kolosach i do czego przeniósł?

Wystarczający by objąć dziedzictwo. Kol 1:12

Co to oznacza, że Bóg uczynił wierzących do objęcia dziedzictwa? Jacy byli wierzący zanim stali się wystarczający? Jak objawiała się niewystarczalność do dziedzictwa? Co Bóg uczynił w stosunku do niewystarczających aby stali się wystarczający? Na te pytania odpowiada sama Biblia.

Umocnieni wszelką mocą Kol. 1:11-12

O co modli się Paweł Apostoł dla zboru w Kolosach? Czy nawrócenie wierzących to wszystko? Czy sami mogą się umacniać?

Napełnieni poznaniem by podobać się Panu. Kol. 1:9-10

Paweł najpierw modli się dziękując Bogu za zbór w Kolosach. Następnie apostoł Paweł rozpoczyna modlitwę, w której przedkłada Bogu prośby za zbór w Efezie. O co Paweł modli się dla Kolosan i dlaczego?

Wierni z powodu nadziei. Kol. 1:1-8

Kto, do kogo i dlaczego pisze list. O czym Kolosanie mają pamiętać, a czego się nauczyli? Czy jest możliwa inna Ewangelia?


Dlaczego Paweł pisze List do Kolosan? Co takiego dzieje się w zborze w tym mieście?

Dlaczego Paweł pisze List do Kolosan? Co takiego dzieje się w zborze w tym mieście?

Członkostwo w zborze.

Czy ciało Chrystusa to jakaś niezidentyfikowana grupa ludzi rozrzucona po całym świecie, a którą łączy wiara w Chrystusa czy może instytucja, która zrzesza wszystkich wierzących na świecie. Jak tak naprawdę manifestuje się w świecie ciało Chrystusa i jakie obowiązki mają w związku z tym wierzący. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z niedzieli 15 stycznia 2023 roku.

Podsumowanie. Listy do Kościołów Obj 1:10-3:22

Podsumowujemy dzisiaj to wszystko co już wiemy na temat treści oraz kontekstu listów do kościołów, by zobaczyć jakie wnioski możemy wyciągnąć dla współczesnego kościoła.

Laodycea. Listy do Kościołów Obj 3:14-22

Co charakteryzuje kościół w Laodycei? Dlaczego Jezus stoi u drzwi i puka? U jakich drzwi stoi? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z 1stycznia 2023 roku.

Filadelfia. Listy do Kościołów Obj 3:7-13.

Umiłowany kościół, przed którym Chrystus otwiera szeroko bramy. Do czego? Dlaczego Jezus nazywa kościół w Filadelfii umiłowanym?

Sardes. Listy do kościołów Obj 3:1-6.

Żywe choć martwe Sardes. Czy jest nadzieja dla kościoła? Kto pójdzie w tryumfalnym marszu? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nagrania z kazania na niedzielę 11 grudnia 2022.

Tiatyra. Listy do Kościołów Obj 2:18-29.

Czym wyróżnia się kościół w Tiatyrze? Jakie wspólne problemy ma z kościołem w Pergamonie? Kim jest prorokini Jezabel? Jakie obietnice daje Syn Boży i komu?

Pergamon. Listy do kościołów Obj 2:12-17.

W tym kazaniu zechcemy się wsłuchać w to co Duch Święty ma do powiedzenia, w odróżnieniu od Efezu i Smyrny, kościołowi w Pergamonie. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z niedzieli 20 listopada 2022.

Smyrna. Listy do Kościołów Obj 2:8-11.

Dzisiaj rozważamy list Jezusa do zboru w Smyrnie. Co nasz Pan chciał przekazać wierzącym w Smyrnie? Do jakiej postawy wzywa? Co czeka kościół w Smyrnie.

Kościół jest reformowany i zawsze reformujący się. Dzień Reformacji 2022.

W dzisiejszym kazaniu o tym, jak ważnym i postępującym procesem jest Reformacja oraz jak ważne jest by reforma dokonywała się według Słowa Bożego, a także o konieczności dialogu kościoła z Bożym Słowem. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z niedzieli 30 października 2022.

Efez. Listy do kościołów Obj 2:1-7.

Dzisiaj rozważamy pierwszy z siedmiu listów naszego Pana do kościołów. W pierwszym liście, skierowanym do zboru w Efezie, chcemy zobaczyć co Pan mówi do kościołów, a przede wszystkim czym jest „pierwsza miłość”. Zapraszamy na kazanie z niedzieli 23 października 2022 roku

Przedstawiamy Autora. Listy do Kościołów Obj 1:10-20

Rozpoczynamy dzisiejszym kazaniem serię „Listów do Kościołów”, które znajdują się w Księdze Objawienia św. Jana. Dzisiaj przedstawiamy sylwetkę Autora tych listów. Kazanie z niedzieli 16 października 2022 r. Zapraszamy.

Czas się pożegnać. Ef 6:21-24.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania z serii Listu do Efezjan, w którym rozważamy ostatnie cztery wersety oraz przypatrując się Listowi dostrzegamy w jaki sposób Paweł pociesza serca wierzących.

Bacz o co prosisz! Ef 6:19-20.

Paweł prosi Efezjan o nieustanną i wytrwałą modlitwę za świętych oraz za siebie. O co mają dla Pawła prosić w modlitwach Efezjanie? Czego my możemy nauczyć się z postawy Pawła Apostoła?

Załóż zbroję…w modlitwie. List do Efezjan 6:18.

Mamy przywdziać pełną zbroję Bożą, ale jak to zrobić i jak stanąć do walki? Zapraszamy na niedzielne kazanie 25 września 2022.

Niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej 1Kor 11:17-34. Kazanie 18 września 2022 r.

Co to znaczy niegodnie spożywać Ciało i Krew? Czy ma to związek z osobistym stanem grzesznika? Co powoduje, że nie powinno się przystępować do Wieczerzy. Paweł Apostoł w swoim liście daje nam jasną odpowiedź.

Zbroja Boża: tarcza, hełm i miecz. Ef 6:16-17. Kazanie z dnia 11 września 2022 r.

Ciąg dalszy rozważań na temat zbroi Bożej. W dzisiejszym kazaniu rozważanie na temat znaczenia tarczy, hełmu i miecza. Zapraszamy do uważnego wysłuchania nauczania

Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Ewangelia Marka 10:6.

Czyim projektem jest człowiek? Dlaczego człowiek czyni to co czyni choć jest stworzony na obraz Boga? Mężczyzna i kobieta stworzeni do ról wg projektu stwórcy. Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 4 września 2022 roku.

Co więc Bóg złączył człowiek niech nie rozłącza. Ewangelia Marka 10:6.

Jarzmo Boże jakim jest małżeństwo, ustanowione dla człowieka jest korzyścią, w którą wprowadza sam Bóg. Co zatem jest wolą Boga powinno być święte dla woli człowieka. Kazanie z uroczystości ślubnej 3 września 2022.

Przywdziejcie pancerz, pas i buty. Ef 6:13-15. Kazanie z dnia 28 sierpnia 2022 r.

Rozpoczynamy rozważanie poszczególnych części zbroi, która jako taka została nam dana i zadana jako nasza odpowiedzialność wobec wymagań, jakie Bóg stawia przed swoimi dziećmi w świecie. Zapraszamy do wysłuchania kazania

Nie przeciw ciału i krwi. Ef 6:12. Kazanie z dnia 14 sierpnia 2022 r.

Rozważanie z dzisiejszego kazania dotyczy tego czym naprawdę jest walka, do której chrześcijanie przystępują uzbrojeni w to co im daje Bóg oraz co tak naprawdę znaczy walka przeciw „rządcom z niebiańskich wyżyn”. To bardzo ważne byśmy wiedzieli na przeciw czego stajemy i jak powinniśmy walczyć. Zapraszamy.

Do boju marsz. Ef 6:10-13. Kazanie na dzień 31 lipca 2022

Chrześcijanin powołany jest do konfliktu, ale jakiego? Z kim jesteśmy w konflikcie i po co nam w tym konflikcie zbroja. Apostoł Paweł przestrzega, wzywa i zapewnia. Zapraszamy.

Inna ewangelia. List do Galacjan 1:1-12. Kazanie z dnia 24 lipca 2022 r.

Co oznacza inna ewangelia? Dlaczego apostoł Paweł zajmuje się tym tematem? Jak Biblia rozumie pojęcie innej ewangelii i jaki jest stosunek Apostoła do tych, którzy głoszą inną ewangelię. Jaką reakcję Pawła wywołuje inna ewangelia. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania na niedzielę.

Bądźcie sobie poddani: 4. Słudzy panom i vice versa Ef 6:5-9. Kazanie 10 lipca 2022 r.

Jaka jest zależność między pracodawcą i pracownikiem? Jaki powinien być wzorzec i fundament tej relacji. Zapraszamy.

Bądźcie sobie poddani. 3. Dzieci rodzicom Ef 6:1-4. Kazanie 3 lipca 2022 r.

Dzisiaj kolejna odsłona najbardziej praktycznej części listu do Efezjan. Tym razem Apostoł uczy wierzących jak powinien wyglądać stosunek dzieci do rodziców oraz odpowiedzialności ojców. Zapraszamy.

Miłujcie jak ciało Ef 5:28-33. Kazanie 26 czerwca 2022 r.

Dalej rozważamy to co Paweł Apostoł przekazał mężom. Tym razem wzywa każdego z nich do miłości żony jak własnego ciała. Zapraszamy.

Bądźcie sobie poddani. 2. Mężowie żonom Ef 5:25-27. Kazanie 19 czerwca 2022 r.

Kontynuujemy rozważania na temat Listu do Efezjan, a w szczególności temat wzajemnego poddania. Dzisiaj pochylamy się nad wezwaniem do mężów by miłowali swoje żony. Zapraszamy.

Bądźcie sobie poddani: 1. Żony mężom Ef 5:22-24. Kazanie z dnia 12 czerwca 2022 r.

Bycie dzieckiem światłości to czynienie tego co się Panu podoba. Dlatego mamy być poddani jedni drugim. W liście do Efezjan Paweł jasno i dokładnie wyjaśnia sprawę kto, komu i dlaczego ma być poddany oraz w jaki sposób. Zapraszamy do wysłuchania kazania, w którym rozważamy ten jakże istotny, a zupełnie odrzucany przez współczesny świat wzorzec postępowania, który Paweł Apostoł przekazał kościołowi w swoim liście do Efezjan.

B… jak miłość. Kazanie z dnia 5 czerwca 2022 r.

Tematem dzisiejszego kazania jest miłość, a dokładniej miłość, której naucza Biblia, a nie miłość, która jest produktem współczesnej kultury. Zapraszamy do wysłuchania.

XI Przykazanie. Kazanie z dnia 29 maja 2022 r.

Prawda a relacja, a dokładniej jaki istnieje związek między relacją a prawdą. Co jest bardziej istotne, co wypływa z czego i czego możemy nauczyć się od naszego Mistrza w tej sprawie. Zapraszamy do oglądania.

Święte krowy i guru. Kazanie z dnia 15 maja 2022 r.

Chrześcijańska tożsamość jest rzeczą bardzo istotną, dlatego tak niezmiernie niepokojąco i ostrzegawczo brzmią słowa Pawła Apostoła piszącego do swego umiłowanego ucznia Tymoteusza w 2Tm, 3:1-17, kiedy w obliczu swojej śmierci przestrzega młodego pasterza Zboru.

Bądźcie napełniani w duchu Ef 5:18-21. Kazanie 8 maja 2022 r.

czy napełnianie w duchu to to samo co napełnienie Duchem? W jaki sposób apostoł Paweł wyjaśnia czym jest jego nakaz oraz jaki ma to stosunek do poprzednich wezwań Pawła skierowanych do kościoła.

Czy właściwie pojmuję ciało? Kazanie na 1 maja 2022 r.

Czy dobrze i właściwie rozumiemy czym jest Ciało Chrystusowe, i jak to się przekłada na nasze rozumienie lokalnego zboru oraz swojej w nim pozycji. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

To w końcu pewni czy niepewni? Kazanie na 24.04.2022 r.

Czy możemy być pewni, że jesteśmy zbawieni? Jeśli tak, to na czym możemy oprzeć tą pewność, a jeśli nie to dlaczego? Czego w tym zakresie uczy nas Boże Słowo? Zapraszamy do wysłuchania kazania.

A co jeśli nie zmartwychwstał? Kazanie Wielkanocne 17.04.2022 r.

Zmartwychwstanie jest uwiarygadniającą pieczęcią, którą Bóg złożył na dziele Jezusa. Czy gdyby zmartwychwstanie nie miało miejsca moglibyśmy z nadzieją patrzeć w przyszłość? Czym byłaby nasza wiara bez zmartwychwstania. To pytanie stawia Paweł Apostoł w 15 rozdziale 1Listu do Koryntian. Zapraszamy do wysłuchania.

Chlubię się niczym innym jak krzyżem Chrystusa. Kazanie na 15.04.2022 r.

Wielki Piątek to nie tylko wspomnienie tego co miało miejsce na zewnątrz Jerozolimy prawie 2000 lat temu. To przypomnienie, że jedynie czym możemy się chlubić to krzyż naszego Pana. Nie nasze dzieła, nie nasze dobre uczynki są tym co przedstawiamy Bogu, ale wszystko dopełniło się na krzyżu i jest wyłącznie dziełem Boga.

Chrystus królem! …czy aby na pewno? Kazanie na 10.04.2022 r.

Jaką motywację mieli ludzie witający wjeżdżającego do Jerozolimy Jezusa? Jaką motywację mieli przywódcy Izraela, kiedy pragnęli Go zgładzić? A jaka motywacja kieruje nami, by pójść za Nim? Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 10 kwietnia 2022 r.

Powstań niech zajaśnieje ci Chrystus Ef 5:14. Kazanie na dzień 20.03.2022 r.

Wezwanie kościoła do każdego człowieka to wezwanie do pokuty i nawrócenia, odwrócenia się od tego świata i jego ciemnych uczynków. Paweł Apostoł woła: Obudź się, który śpisz i powstań z martwych… Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 20 marca 2022 r.

Badajcie co jest miłe Panu (Ef 5:8-14). Kazanie na 13.03.2022 r.

Dzieci światłości, to nie tylko termin użyty w Biblii, ale to nowa tożsamość tych, którzy są zrodzeni z Boga, stworzeni na nowo. Z tej tożsamości wynika konieczność postępowania zgodnego z tą tożsamością, a czego podstawą jest badanie co jest miłe Panu. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

O czym nie wolno zapomnieć! Kazanie na niedzielę 6.03.2022 r.

Wobec tego wszystkiego co się dzieje, wobec wojny na Ukrainie i potrzeby pomocy ludziom dotkniętym cierpieniem, kościół nie może zapominać do czego tak naprawdę został powołany. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

Fundamenty. Objawienie Trójjedynego Boga. Kazanie na dzień 30.01.2022 r.

W dzisiejszym kazaniu wracamy do fundamentu, do objawienia, którego dokonał Bóg przez Swojego Syna. Wracamy do pierwszej miłości, do ewangelii, w której objawił się Trójjedyny Bóg. Zapraszamy do wysłuchania.

Niesprawiedliwi nie odziedziczą… Kazanie na dzień 16.01.2022 r

Bóg jest Panem całej rzeczywistości, wszystko co ludzkie jest Jemu poddane, a tego nic i nikt, choćby najpotężniejszy był, nie może obalić. Czy mamy wewnętrzną odwagę by za tym stanąć? Co jest ważniejsze? Zapraszamy do wysłuchania.

Postępujcie jak dzieci światłości. List do Efezjan 5:8-14.

Kazanie z dnia 9 stycznia 2022 roku. Zapraszamy.

Wcielenie nadzieją nowego świata.

Trzecie kazanie na temat Wcielenia wygłoszone 26 grudnia 2021. Sam Pan da Wam znak. Jakie jest znaczenie wcielenia? Zapraszamy.

Wcielenie, Światło w mroku. Kazanie na 19 grudnia 2021 r.

Świat, do którego wszedł Stwórca to świat chroniący ciemnością swoje grzechy. Dzisiejszy świat nie różni od tego sprzed 2000 lat, nadal pozostając rozmiłowanym w grzechach swoich. Do takiego świata Jezus, odwieczny Logos, wniósł światło, które dla nas jest przewodnikiem w eschatologicznej nadziei. Do czego zachęca nas rozmyślanie nad tajemnicą wcielenia? Zapraszamy do wysłuchania kazania z 19 grudnia 2021.

Wcielenie, ciemna strona świąt. kazanie na 12 grudnia 2021 r.

Czy świat świętuje to co chrześcijanie? Jaki wpływ na świat ma tajemnica Wcielenia. Zapraszamy.