Kazania

Mężowie… Kol 3:19

W kontekście tego czym postępowanie chrześcijan powinno być motywowane, Apostoł zwraca się tym razem do mężów, w celu ukazania im właściwej relacji do żon w świetle małżeńskiego przymierza.

Żony… Kol 3:18

Chrześcijanie nie powinni kierować się tym co cielesne i unikać nauk, które nie mają Chrystusa jako swego fundamentu. Co to zatem praktycznie oznacza? Najpierw Apostoł pisze o przymierzu i w związku z tym zwraca się do żon.

W imię Pana Kol 3:17

Apostoł wzywa wierzących, by czynili wszystko w imię Pana. Co to tak naprawdę znaczy wg. Bożego Słowa?

Wszystko czyńcie w imię Pana Kol 3:17

Apostoł nakazuje nam wdzięczność, obfitość Słowa w nas, ubogacanie innych z tej obfitości, a teraz wychodzi poza ramy zboru i zabiera nas w szarą codzienność. Co mamy czynić i jaką postawę zachowywać, św. Paweł wskazuje nam w wersecie 17 rozdziału 3.

Śpiewajcie wdzięczni, z obfitości Słowa Kol 3:16

Czego Paweł chce dla wierzących? Co ma wynikać z obfitości Słowa? W jaki sposób wierzący się mają ubogacać oraz jaka powinna być motywacja serca każdego wierzącego. Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 7 stycznia 2024.

…i bądźcie wdzięczni 3:15

Wdzięczność jest apostolskim nakazem dla chrześcijan. Za co jednak mamy być wdzięczni, w jakich okolicznościach mamy być wdzięczni i komu mamy być wdzięczni.

Trzy tajemnice Bożego Narodzenia

Jakie trzy tajemnice wiary w sposób szczególny uwidaczniamy świętując Boże narodzenie.

Głoszony Sługa Jahwe Iz 53:1

Kto uwierzy naszemu głoszeniu? To pytanie stawia przed nami prorok Izajasz jednocześnie na nie odpowiadając. W kontekście tego pytania stawiamy jeszcze jedno: Jaki jest nasz obowiązek? I co z tym wspólnego ma wcielenie?

Skuteczny Sługa Jahwe Iz 52:15

Co to znaczy, że powiedzie się Słudze Jahwe? W czym powiedzie się Słudze? W jaki sposób dotyczy to wielu narodów?

Cierpiący Sługa Jahwe Iz 52:14

Jak to co Izajasz zapisał w wersecie 14 ma się do zapowiedzi tego, że wielce powiedzie się Słudze, i że będzie wielce wywyższony i uwielbiony. Czy cierpienie Sługi i odrzucenie temu nie przeczy? Dlaczego Sługa musiał cierpieć?

Uwielbiony Sługa Jahwe Iz 52:13

Kim jest tajemniczy Sługa Boga z księgi Izajasza? O kim jest mowa? Kto i dlaczego siebie tak identyfikuje? W jaki sposób Sługę Jahwe identyfikuje i opisuje Paweł Apostoł w 2 rozdziale Listu do Filipian.

Pokój Chrystusa niech rządzi w sercach Kol 3:15.

Czym jest pokój Chrystusa i dlaczego wierzący powinien być temu pokojowi podporządkowany w swoim sercu. Te pytania są przedmiotem rozważania kazania z niedzieli 19 listopada 2020. Zapraszamy.

Przyobleczcie się w miłość Kol 3:12-14.

Co to znaczy przyoblec się w nowego człowieka i jakie to ma mieć przełożenie na praktykę wobec braci oraz sióstr.

Dawniej wg. starego człowieka, a teraz… Kol 3:8-11

W tym kazaniu wracamy do rozważań Listu do Kolosan. Co apostoł Paweł wiąże z odrzuceniem starego człowieka, a co wiąże z tym, że wierzący stworzeni są jako nowi ludzie. Niezwykle istotne tematy, z którymi chrześcijanie są konfrontowani przez całe życie

Sola Scriptura według Biblii

Co wydarzyło się 506 lat temu i dlaczego? Czy zasada sola Scriptura to wymysł Lutra? Wreszcie co Pismo mówi na temat tej zasady i czy w ogóle o niej mówi.

Nie próbuj być adwokatem Boga. Hi 13:7

W dzisiejszym kazaniu przypatrzymy się postawie Hioba oraz postawie jego przyjaciół i jaki osąd wobec tych postaw przyjmuje Bóg.

Uciekajcie od wszelkiego nierządu 1Kor 6:18 (Kol 3:5)

Co wspólnego ma umartwianie cielesności i uciekanie od nierządu? Czym jest nierząd? Czego dotyczy? Dlaczego nierząd jest tak istotny, a jednocześnie dlaczego należy od niego uciekać? Czy nierząd wpływa na tożsamość człowieka?

Umartwiajcie co cielesne w was. Kol 3:5-7

Co oznacza umartwianie tego co ziemskie? Dlaczego Paweł nakazuje wierzącym umartwianie tego co ziemskie? Co Biblia uznaje za ziemskie? Jaki jest powód do umartwiania tego co ziemskie? Czemu Apostoł przeciwstawia umartwianie tego co ziemskie?

Nasyć nas łaską byśmy się radowali Ps 90:12-17

Czy Boży lud może zboczyć z właściwych dróg? Czy może się sprzeniewierzyć swojemu powołaniu? Czy wierzący mogą błąkać się po pustkowiu i bezdrożach swojego rozumu? Kto jest naszym pośrednikiem? Kto wstawia się za nami?

Panie naucz nas liczyć dni nasze Ps 90:1-12

Dlaczego potrzebujemy liczyć dni nasze? Czemu czas jest ważny i dla kogo jest ważny? Dlaczego musimy się uczyć liczyć nasze dni i dlaczego to Bóg musi nas nauczyć abyśmy dni nasze liczyli.

Wzbudzeni w Chrystusie? Wasze życie jest zdeponowane Kol 3:1-4

W kontraście do ludzkiej religii i duchowości, apostoł Paweł nakazuje chrześcijanom szukać czegoś innego, ponieważ ich życie jest zdeponowane. Ale gdzie jest zdeponowane życie nowonarodzonego? Czego Paweł każe szukać wierzącym?

Nie dajcie się zwieść. Kol 2:20-23

Co Apostoł nakazuje Kolosanom i dlaczego? Przed czym chce chronić wierzących w Kolosach, ale nie tylko? Jakie istotne niebezpieczeństwo rozciąga się nad zborem w Kolosach i jakie z tego wnioski są dla nas?

Nie dajcie się pozbawić zwycięstwa Kol 2:18-19

Paweł apostoł kontynuuje swoje mocne ostrzeżenie przed pułapką zastawioną przez mądrości wynikające z ludzkiej tradycji, nawet jeżeli przyjmują pozór pobożności i relacji z Bogiem, a jednocześnie lekceważą Chrystusa

Niech was nikt nie osądza. Kol 2:16-17

Czy apostoł zabrania jakiegokolwiek sądu, a może chodzi o coś innego? Może to kryteria stanowią problem?

Tryumfalny marsz Kol 2:15

Co się jeszcze stało na krzyżu? Kogo rozbroił Chrystus i z czego? Kto odbył tryumfalny marsz?

Spłacony dług Kol 2:13-19

W jaki sposób Bóg przebaczył nam grzechy i czym jest obciążający wykaz. Dalsza część tematu obrzezania Chrystusowego.

Umarli powstają! Kol 2:12

Zapraszamy na kazanie z niedzieli 2 lipca 2023 r., z nabożeństwa Dwóch Zborów z Chrztem, które miało miejsce nad jez. Grabino k/o Gorzowa Wielkopolskiego.

Obrzezani chrześcijanie? Kol 2:11

Czy obrzezanie jest znakiem wiecznym? Kogo dotyczy obrzezanie? Czy chrześcijanie podlegają obrzezaniu? Kto obrzezuje chrześcijan?

Początek mądrości to: Jahwe czy Jezus? Kol 2:9-10

Księga Przysłów jasno pokazuje, że początkiem mądrości, wiedzy, zrozumienia jest Bóg. Paweł wskazuje, że jakakolwiek filozofia, która nie jest oparta o Jezusa jest mrzonką. Czy mamy zatem różne źródła mądrości, wiedzy i zrozumienia, a może jednak nie

Duch Święty czy tylko dla darów?

Jakie jest pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o Duchu Świętym? Czy Ducha Świętego możemy rozpatrywać tylko w kontekście darów czy może Biblia wskazuje na coś więcej? Czy Duch Święty wskazuje tylko na zbawcze dzieło Syna czy może na zbawcze zaangażowanie każdej z osób Trójjedynego Boga? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania zwiastowania z okazji wspomnienia Dnia Pięćdziesiątnicy 28 maja 2023.

Chrystus podstawą wszelkiej wiedzy. Kol 2:8-9.

Przed czym przestrzega Paweł Apostoł wierzących w Kolosach? Czy prawie dwa tysiące lat później to ostrzeżenie jest wciąż aktualne? Czy to co zagrażało wierzącym w Kolosach dzisiaj również zagraża zborom?

Postępujcie w Chrystusie, jak was nauczono. Kol 2:5-7.

Jak ważna dla chrześcijańskiego życia jest doktryna. Co jest konieczne dla życia zgodnego z ewangelią. Jaką postawę powinni zachowywać chrześcijanie.

Zjednoczeni w miłości, dążący do poznania. Kol 2:1-4.

Jaki jest cel zmagań apostoła Pawła, również wobec tych, którzy go osobiście nie znają? Paweł jest sługą kościoła, dąży więc poprzez swój trud do jedności, która przejawia się przez miłość oraz do poznania. To zmaganie i trud powinno być charakterystyczne dla wszystkich przywódców kościoła na wzór apostołów

Chrystus dla wszystkich. Kol 1:28-29.

Paweł w mozole, zmagając się przez napominanie i nauczanie głosi Chrystusa aby przedstawić doskonałym każdego człowieka. Co to tak naprawdę znaczy w świetle wielkiej tajemnicy objawionej w kościele.