Reformelia

Reformelia 150: sola cultura oraz problem z drugim przykazaniem

Dzisiejszy program rozpoczniemy od refleksji nad niedawnymi wydarzeniami, które miały miejsce w kościele ewangelicko – reformowanym w Warszawie, a następnie przeanalizujemy argumentację ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w związku z drugim przykazaniem, które zakazuje wytwarzania rzeźb i posągów w kontekście kultu. Zapraszamy.

Reformelia 149. Czy biblijnie Boże postanowienie różni się od Jego woli?

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od skierowania uwagi na pewną zrzutkę, której link można znaleźć poniżej. Następnie zwrócimy uwagę na nową pozycję wydaną przez Instytut Tolle Lege. Wreszcie przyjrzymy się twierdzeniu, czy wybranie i predestynacja w Biblii są synonimiczne, czy Bóg wg biblijnego objawienia wybiera wszystkich oraz czy gr. wyrazy boulema i thelema w Piśmie w rzeczywistości dotyczą zupełnie innych form interakcji Boga z człowiekiem. Zapraszamy.

Reformelia 148: Czy biblijność oznacza zgodność z Pismem czy wniosek na podstawie tekstu Pisma?

W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule w oparciu o trzy przykłady. Problem wcale nie jest abstrakcyjny i daleki od chrześcijańskiej codzienności, zwłaszcza dla tych, którzy twierdzą, że są biblijni. Dlatego ustalenie znaczenia tego słowa jest tak ważne. Zapraszamy.

Reformelia 147: Czy Hbr 6:4-6 mówi o niepewności zbawienia i co jest celem przeznaczenia.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od refleksji nad 6 rozdziałem Listu do Hebrajczyków. Czy fragment ten uczy o możliwości utraty zbawienia? O czym tak naprawdę pisze autor Listu? A w drugiej części zastanowimy się nad komentarzem do Rz 8:30 w tłumaczeniu Biblii dra Piotra Zaremby (Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Przekład dosłowny).

Reformelia 146: Pokolenie pokoleniu oraz skąd masz Nowy Testament.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od refleksji nad koniecznością przekazu ewangelii kolejnym pokoleniom oraz miejscem eschatologii w ewangelizacji, czy eschatologia może wpływać na stosunek do ewangelizacji? Na koniec przejdziemy do kwestii konieczności zrozumienia historycznych uwarunkowań powstania oraz przekazu tekstu księgi, którą dzisiaj nazywamy Biblią. Zapraszamy.

Studio 1689 (Reformelia 145): Zagadki kalwinizmu…

Rozpoczniemy od pewnej wiadomości sms w sprawie papieskiego prymatu, a następnie przyjrzymy się artykułowi o zagadkach kalwinizmu, który został nie dawno opublikowany i promowany. Zastanowimy się na ile twierdzenia artykułu są rzeczywistymi twierdzeniami, które oddają czym jest kalwinizm i jaka jest natura zastrzeżeń wobec kalwinizmu. Zapraszamy.

Reformelia 144: Biblia po katolicku kontra Sola Scriptura cz.III.

Ten odcinek zaczniemy od komentarza na temat pewnego wydarzenia w Kanadzie, a pozostałą część poświęcimy zarzutom dr Zatwardnickiego co do Sola Scriptura jako zasady rozrywającej jedność kościoła i Pisma oraz prowadzącej do Starego Testamentu. Zapraszamy.

Reformelia 143: Odpowiedź na argumenty dr Sławomira Zatwardnickiego w kwestii Biblii.

Dzisiejszy odcinek poświęcony jest całkowicie odpowiedziom na argumenty i zarzuty dr Sławomira Zatwardnickiego, autora książki „Biblia po katolicku”, z której pewnymi założeniami i wnioskami dyskutowaliśmy w 136 odcinku programu. Zapraszamy do obejrzenia.

Reformelia 142: argument ad personam by obalić kalwinizm oraz predestynacja w Ef 1:3-5.

Rozpoczynamy od krótkiej refleksji na temat zmian dotyczących służby, następnie poruszymy kwestię zarzutów wobec ostatniego odcinka Reformelii. Potem zajmiemy się kwestią zasadności argumentu ad personam wobec Kalwina a na koniec sprawdzimy, czy tekst Ef 1:3-5 mówi czy nie mówi o predestynacji.

Reformelia 141: Wilki w owczej skórze oraz Biblia Gdańska onlyism.

W dzisiejszym odcinku programu przyjrzymy się przyczynie ideologii, która stara się przejąć system edukacji, a następnie bliżej spojrzymy na działanie biblioznawcze pana Piotra Skurzyńskiego.