Reformelia

Studio1689 (Reformelia 131) Pewność zbawienia, a może raczej pewność niezbawienia.

Rozpoczniemy odcinek od refutacji nagrania Fabiana Błaszkiewicza, w którym przedstawił swoją interpretację Rz 5:8, a następnie przejdziemy do artykułu pastora Mariana Biernackiego i jego „interpretacji” reformowanego nauczania o pewności zbawienia. Zapraszamy do oglądania.

Reformelia 130. Zbrodnia myśli, co to protestanci i waga historii.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od zbrodni myśli wg sekularyzmu, następnie przejdziemy do świadomości protestantyzmu wśród Polaków, a na koniec podejmiemy refleksje nad znaczeniem historii dla teologii i współczesnej samoświadomości chrześcijan. Trudne i nudne? Być może, ale warto byśmy byli tego świadomi. Zapraszamy.

Reformelia 129. Chrystus lub chaos oraz granice ewangelii.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od kwestii Chrystusa jako skarbca wszelkiej wiedzy oraz jakie konsekwencje dla cywilizacji czy narodu przynosi odrzucenie prawdy o Bogu. Następnie przejdziemy do granic ewangelii, czy takie istnieją, co jest poza granicami ewangelii i jak daleko je można przesunąć. Zapraszamy.

Reformelia 128. Gniew Boga i ewangelia oraz potrzeba pośredników w KRK.

Dzisiejszy odcinek zaczynamy od refleksji nad gniewem Boga jako atrybutu czyli czegoś niezmiennego i przynależącego do Boga, a następnie w kontekście pewnej wypowiedzi zastanowimy się co Biblia naucza o pośrednictwie Jezusa, o tym czy potrzebujemy innych pośredników, czy w Reformacji chodziło o wyeliminowanie pośredników oraz co twierdzi Kościół Rzymskokatolicki na temat pośredników w świetle Biblii. Zapraszamy.

Reformelia 127. Inteligencja, sekularyzm i polityka.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od krótkiej analizy dwóch artykułów, które opisują stan cywilizacji, a następnie przejdziemy do kwestii stosunku ewangelii do polityki oraz zaangażowania politycznego chrześcijan. Zapraszamy

Reformelia 126. Jak możliwe jest poznanie Boga?

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się jak możliwe jest dla człowieka poznanie samego Boga oraz jaki Bóg jest. Zapraszamy.

Reformelia 125. Czy Biblia jest niedoskonała i co to znaczy „zielonoświątkowy kalwinista”.

W dzisiejszym odcinku poruszymy używany przez niektórych argument o niedoskonałości Biblii w poznaniu, a następnie przeanalizujemy twierdzenie pastora Andrzeja Cyrikasa na temat możliwości istnienia swoistej hybrydy teologicznej czyli „zielonoświątkowego kalwinisty”. Zapraszamy.

Reformelia 124. Czy Mt 7:7 wzywa do sukcesu? Szukając Boga… mormonów oraz ciężar monergizmu.

Dzisiaj naprawdę trudne tematy, a odcinek rozpoczniemy od analizy twierdzenia, że Bóg włożył w nas pragnienia, abyśmy kreowali własne życie zgodnie z pragnieniami. Następnie zastanowimy się jak można wykrzywić obraz przedstawiony w Biblii przy pomocy filmu w kontekście promocji serialu The Chosen przez portal szukajacboga.pl, a na koniec bardzo ważna kwestia wątpliwości związanych z monergizmem. Zapraszamy.

Reformelia 123. Debata o cierpieniu oraz zmiany edukacyjne.

W dzisiejszym odcinku Reformelii poruszymy temat zmian, jakie mają dotknąć nauczanie domowe w Polsce oraz możliwe konsekwencje dla chrześcijan, a następnie kilka słów rozważania na temat debaty między chrześcijaninem a „nihilistą” na temat cierpienia. Zapraszamy.

Reformelia 122. Czy Reformacja nie ma już znaczenia? Rola Lutra w katolickiej apologetyce.

Rozpoczniemy dzisiejszy program od refleksji nad tezą stawianą w artykule na stronie deon.pl, w której autor widzi ruch charyzmatyczny jako podstawę jedności między Rzymem a protestantyzmem, a następnie przeanalizujemy artykuł red. Pawła Lisickiego na temat odmowy kultu maryjnego po stronie protestanckiej i jaką rolę pełni w tym Marcin Luter. Odcinek wprowadzający w tegoroczne obchody Dnia Reformacji. Zapraszamy.

Reformelia 121. Czy faraon jest typem Izraela? Egzegeza Listu do Rzymian 9.

Zaczniemy od uwagi na temat wykorzystania tekstu z 1Kor 8:1 do niewłaściwej obrony zachowań, a następnie przejdziemy cały 9 rozdział z Listu do Rzymian i spróbujemy się przyjrzeć temu czy prosta kontekstowo – gramatyczna metoda potwierdza „kalwiński” charakter tego fragmentu Pisma, no i co z Izraelem. Zapraszamy.