Spotify – Podcasty

Reformelia 127. Inteligencja, sekularyzm i polityka.

Reformelia 126. Jak możliwe jest poznanie Boga?

Reformelia 125. Czy Biblia jest niedoskonała i co to znaczy „zielonoświątkowy kalwinista”.

Reformelia 124. Czy Mt 7:7 wzywa do sukcesu? Szukając Boga… mormonów oraz ciężar monergizmu.

Reformelia 123. Debata o cierpieniu oraz zmiany edukacyjne.

Reformelia 122. Czy Reformacja nie ma już znaczenia? Rola Lutra w katolickiej apologetyce.

Reformelia 121. Czy faraon jest typem Izraela? Egzegeza Listu do Rzymian 9.