Spotify – Podcasty

Reformelia 173: Bóg jest miłością więc pozbądźmy się Starego Testamentu.

https://open.spotify.com/episode/7uCwN5AHpqIPyE4Ys3Bkq2

Reformelia 172: Dzieło krzyża, skończone czy nie oraz co mówi Apostoł w Rz 1:18-27.

Reformelia 171: Tożsamość genderowa, Biblia za czy przeciw?

Reformelia 170: Najgorsza doktryna kalwinizmu

https://open.spotify.com/episode/7fCjtKViBDzLSj6wmFwgTI

Reformelia 169: kultura odwetu, 1Tm 2:12 oraz kanon

https://open.spotify.com/episode/44ucXNDU8myDsoeg8KYSYo

Reformelia 168: Kilka ważnych tematów

https://open.spotify.com/episode/1rCzwsA7xPZxmiSHJsISBl

Reformelia 167: Czas na zmiany

https://open.spotify.com/episode/10Q44RLaIwwcYkZit4fFsk

Reformelia 166: Czy Bóg zachowa swoich oraz Pismo raczej nie święte

https://open.spotify.com/episode/1WheEDz8pvBWXJYkrcqEVK

Reformelia 165: powrót NPD, wierzący a władza i władza Chrystusa oraz co nie co o pewności zbawienia

https://open.spotify.com/episode/26C3EkNLt8lo1XlC0VRScw

Reformelia 164: Wielki nakaz misyjny, władza Syna Człowieczego, eschatologia i to co dzisiaj

https://open.spotify.com/episode/7a8bc5zKZGItDdBGuc9YAn

Reformelia 163: Papież, inne religie oraz czy Łk 1:28 uczy o niepokalanym poczęciu?

https://open.spotify.com/episode/6xPD8vkyVdrOf1dl8GdsyS

Reformelia 162: Królowa Nieba w Nowym Testamencie?

https://open.spotify.com/episode/2jLszNB0tOzWS3NgzuDL1O

Reformelia 161: Czy ktoś w ogóle słucha?