Nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej

Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana. (Łk 22:19 – 20 UBG)

Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. (1Kor 11:26 UBG)

Posłuszni nakazowi naszego Pana, pragniemy głosić dzieło, którego dokonał na krzyżu oraz wspominać przymierze, które zawarł z tymi, którzy w Niego wierzą, przez swoją krew.

Zbieramy się co tydzień, aby uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, by karmić się Słowem Bożym oraz jako Ciało Chrystusowe sprawować Wieczerzę Pańską.

Spotykamy się w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:00.