PRZEZNACZENIE I POWOŁANIE

4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości5 Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, List do Efezjan 1:4 – 5 Na podstawie tego fragmentu wielu uczy o wybraniu i powołaniu. Wielu też naucza, że to wybranie i…
Czytaj dalej