Spotify – Podcasty

Studio 1689 (Reformelia 180)

Reformelia 179: Ach ci pyszni kalwiniści…

Reformelia 178: To błogosławią czy nie błogosławią?

Reformelia 177: Biblijne znaczenie zwrotu „przed założeniem świata” oraz czym jest predestynacja

Studio1689 (Reformelia 176)

Reformelia 175: Od kiedy człowiek?

Reformelia 174: Jaki autorytet dzisiaj ma Biblia w kwestiach światopoglądowych.

Reformelia 173: Bóg jest miłością więc pozbądźmy się Starego Testamentu.

Reformelia 172: Dzieło krzyża, skończone czy nie oraz co mówi Apostoł w Rz 1:18-27.

Reformelia 171: Tożsamość genderowa, Biblia za czy przeciw?

Reformelia 170: Najgorsza doktryna kalwinizmu

Reformelia 169: kultura odwetu, 1Tm 2:12 oraz kanon

Reformelia 168: Kilka ważnych tematów

Reformelia 167: Czas na zmiany

Reformelia 166: Czy Bóg zachowa swoich oraz Pismo raczej nie święte

Reformelia 165: powrót NPD, wierzący a władza i władza Chrystusa oraz co nie co o pewności zbawienia

Reformelia 164: Wielki nakaz misyjny, władza Syna Człowieczego, eschatologia i to co dzisiaj

Reformelia 163: Papież, inne religie oraz czy Łk 1:28 uczy o niepokalanym poczęciu?

Reformelia 162: Królowa Nieba w Nowym Testamencie?

Reformelia 161: Czy ktoś w ogóle słucha?