Spotify – Podcasty

Reformelia 140: Czy tekst Rz 9 można zinterpretować w sposób „niekalwiński”?

Reformelia 139: Co to znaczy reformowany i kogo Bóg znał wcześniej Rz 8:29.

Reformelia 138: Rozłam w anglikanizmie, J 6:45 oraz odpowiedź na kilka komentarzy.

Reformelia 137: nowomowa kontra Boży porządek, jaką rodzinę ma Abraham i ponownie pastor Cyrikas.

Reformelia 136: Jak stosunek do Biblii różni katolików i ewangelicznie wierzących.

Reformelia 135. Ach ci polscy kalwiniści!

Reformelia 134. Stwórca STOP!

Reformelia 133. Z jakiego autorytetu?

Reformelia 132. Co Bóg może?

Studio1689 (Reformelia 131) Pewność zbawienia, a może raczej pewność niezbawienia.

Reformelia 130. Zbrodnia myśli, co to protestanci i waga historii.

Reformelia 129. Chrystus lub chaos oraz granice ewangelii.

Reformelia 128. Gniew Boga i ewangelia oraz potrzeba pośredników w KRK.

Reformelia 127. Inteligencja, sekularyzm i polityka.

Reformelia 126. Jak możliwe jest poznanie Boga?

Reformelia 125. Czy Biblia jest niedoskonała i co to znaczy „zielonoświątkowy kalwinista”.

Reformelia 124. Czy Mt 7:7 wzywa do sukcesu? Szukając Boga… mormonów oraz ciężar monergizmu.

Reformelia 123. Debata o cierpieniu oraz zmiany edukacyjne.

Reformelia 122. Czy Reformacja nie ma już znaczenia? Rola Lutra w katolickiej apologetyce.

Reformelia 121. Czy faraon jest typem Izraela? Egzegeza Listu do Rzymian 9.