Kazania

Objawiona tajemnica, Chrystus w nas. Kol 1:26-27.

Czym jest tajemnica, którą Bóg zechciał objawić świętym, a która była zakryta przez wieki przed pokoleniami? Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia kazania z niedzieli 16 kwietnia 2023.

Chrystus nie zmartwychwstał? Daremna wasza wiara. 1Kor 15:1-20

Jakich argumentów używa apostoł Paweł przeciwko ludziom odrzucającym zmartwychwstanie? Jak ważne jest zmartwychwstanie dla chrześcijaństwa? Zapraszamy do wysłuchania kazania z wielkanocnej niedzieli 9 kwietnia 2023.

Panie wspomnij na mnie. Łk 23:39-43

Zapraszamy do wysłuchania kazania z Wielkiego Piątku 7 kwietnia 2023 roku.

Sługa ewangelii i kościoła. Kol 1:24-25

Kim jest Paweł? Dlaczego raduje się z cierpień? Co motywuje Pawła Apostoła? Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 2 kwietnia 2023r.

Odkupieni święci. Kol 1:21-23.

Osobisty wymiar pojednania. Co Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu i jakie są tego konsekwencje.

Pierwszy we wszystkim. Kol 1:18-20.

Co to znaczy, że Chrystus jest głową kościoła i pierworodnym z umarłych? Dlaczego jest też pierwszym we wszystkim? Zapraszamy do wysłuchania kolejnego kazania, w którym odkrywamy myśl apostoła Pawła zawartą w Liście do Kolosan.

Pierworodny wszelkiego stworzenia. Kol 1:15-17

Co to znaczy, że Syn jest obrazem Boga i pierworodnym wszelkiego stworzenia?

Odkupieni, którym przebaczono. Kol 1:14

Przeniesieni do królestwa Syna krwią Jego jesteśmy odkupieni i przebaczono nam. Od czego zostaliśmy odkupienie i w jaki sposób? Co to znaczy, że grzechy zostały nam przebaczone?

Wyrwani i przeniesieni. Kol 1:13

Paweł kontynuuje dziękczynienie za działanie Boga Ojca pośród wierzących i zwraca uwagę na to, że to On wybrał i przeniósł. Z czego wyrwał Ojciec wszystkich wierzących, nie tylko tych w Kolosach i do czego przeniósł?

Wystarczający by objąć dziedzictwo. Kol 1:12

Co to oznacza, że Bóg uczynił wierzących do objęcia dziedzictwa? Jacy byli wierzący zanim stali się wystarczający? Jak objawiała się niewystarczalność do dziedzictwa? Co Bóg uczynił w stosunku do niewystarczających aby stali się wystarczający? Na te pytania odpowiada sama Biblia.

Umocnieni wszelką mocą Kol. 1:11-12

O co modli się Paweł Apostoł dla zboru w Kolosach? Czy nawrócenie wierzących to wszystko? Czy sami mogą się umacniać?

Napełnieni poznaniem by podobać się Panu. Kol. 1:9-10

Paweł najpierw modli się dziękując Bogu za zbór w Kolosach. Następnie apostoł Paweł rozpoczyna modlitwę, w której przedkłada Bogu prośby za zbór w Efezie. O co Paweł modli się dla Kolosan i dlaczego?

Wierni z powodu nadziei. Kol. 1:1-8

Kto, do kogo i dlaczego pisze list. O czym Kolosanie mają pamiętać, a czego się nauczyli? Czy jest możliwa inna Ewangelia?


Dlaczego Paweł pisze List do Kolosan? Co takiego dzieje się w zborze w tym mieście?

Dlaczego Paweł pisze List do Kolosan? Co takiego dzieje się w zborze w tym mieście?

Członkostwo w zborze.

Czy ciało Chrystusa to jakaś niezidentyfikowana grupa ludzi rozrzucona po całym świecie, a którą łączy wiara w Chrystusa czy może instytucja, która zrzesza wszystkich wierzących na świecie. Jak tak naprawdę manifestuje się w świecie ciało Chrystusa i jakie obowiązki mają w związku z tym wierzący. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z niedzieli 15 stycznia 2023 roku.

Podsumowanie. Listy do Kościołów Obj 1:10-3:22

Podsumowujemy dzisiaj to wszystko co już wiemy na temat treści oraz kontekstu listów do kościołów, by zobaczyć jakie wnioski możemy wyciągnąć dla współczesnego kościoła.

Laodycea. Listy do Kościołów Obj 3:14-22

Co charakteryzuje kościół w Laodycei? Dlaczego Jezus stoi u drzwi i puka? U jakich drzwi stoi? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z 1stycznia 2023 roku.

Filadelfia. Listy do Kościołów Obj 3:7-13.

Umiłowany kościół, przed którym Chrystus otwiera szeroko bramy. Do czego? Dlaczego Jezus nazywa kościół w Filadelfii umiłowanym?

Sardes. Listy do kościołów Obj 3:1-6.

Żywe choć martwe Sardes. Czy jest nadzieja dla kościoła? Kto pójdzie w tryumfalnym marszu? Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nagrania z kazania na niedzielę 11 grudnia 2022.

Tiatyra. Listy do Kościołów Obj 2:18-29.

Czym wyróżnia się kościół w Tiatyrze? Jakie wspólne problemy ma z kościołem w Pergamonie? Kim jest prorokini Jezabel? Jakie obietnice daje Syn Boży i komu?