Kazania

Bądźcie sobie poddani: 1. Żony mężom Ef 5:22-24. Kazanie z dnia 12 czerwca 2022 r.

Bycie dzieckiem światłości to czynienie tego co się Panu podoba. Dlatego mamy być poddani jedni drugim. W liście do Efezjan Paweł jasno i dokładnie wyjaśnia sprawę kto, komu i dlaczego ma być poddany oraz w jaki sposób. Zapraszamy do wysłuchania kazania, w którym rozważamy ten jakże istotny, a zupełnie odrzucany przez współczesny świat wzorzec postępowania, który Paweł Apostoł przekazał kościołowi w swoim liście do Efezjan.

B… jak miłość. Kazanie z dnia 5 czerwca 2022 r.

Tematem dzisiejszego kazania jest miłość, a dokładniej miłość, której naucza Biblia, a nie miłość, która jest produktem współczesnej kultury. Zapraszamy do wysłuchania.

XI Przykazanie. Kazanie z dnia 29 maja 2022 r.

Prawda a relacja, a dokładniej jaki istnieje związek między relacją a prawdą. Co jest bardziej istotne, co wypływa z czego i czego możemy nauczyć się od naszego Mistrza w tej sprawie. Zapraszamy do oglądania.

Święte krowy i guru. Kazanie z dnia 15 maja 2022 r.

Chrześcijańska tożsamość jest rzeczą bardzo istotną, dlatego tak niezmiernie niepokojąco i ostrzegawczo brzmią słowa Pawła Apostoła piszącego do swego umiłowanego ucznia Tymoteusza w 2Tm, 3:1-17, kiedy w obliczu swojej śmierci przestrzega młodego pasterza Zboru.

Bądźcie napełniani w duchu Ef 5:18-21. Kazanie 8 maja 2022 r.

czy napełnianie w duchu to to samo co napełnienie Duchem? W jaki sposób apostoł Paweł wyjaśnia czym jest jego nakaz oraz jaki ma to stosunek do poprzednich wezwań Pawła skierowanych do kościoła.

Czy właściwie pojmuję ciało? Kazanie na 1 maja 2022 r.

Czy dobrze i właściwie rozumiemy czym jest Ciało Chrystusowe, i jak to się przekłada na nasze rozumienie lokalnego zboru oraz swojej w nim pozycji. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

To w końcu pewni czy niepewni? Kazanie na 24.04.2022 r.

Czy możemy być pewni, że jesteśmy zbawieni? Jeśli tak, to na czym możemy oprzeć tą pewność, a jeśli nie to dlaczego? Czego w tym zakresie uczy nas Boże Słowo? Zapraszamy do wysłuchania kazania.

A co jeśli nie zmartwychwstał? Kazanie Wielkanocne 17.04.2022 r.

Zmartwychwstanie jest uwiarygadniającą pieczęcią, którą Bóg złożył na dziele Jezusa. Czy gdyby zmartwychwstanie nie miało miejsca moglibyśmy z nadzieją patrzeć w przyszłość? Czym byłaby nasza wiara bez zmartwychwstania. To pytanie stawia Paweł Apostoł w 15 rozdziale 1Listu do Koryntian. Zapraszamy do wysłuchania.

Chlubię się niczym innym jak krzyżem Chrystusa. Kazanie na 15.04.2022 r.

Wielki Piątek to nie tylko wspomnienie tego co miało miejsce na zewnątrz Jerozolimy prawie 2000 lat temu. To przypomnienie, że jedynie czym możemy się chlubić to krzyż naszego Pana. Nie nasze dzieła, nie nasze dobre uczynki są tym co przedstawiamy Bogu, ale wszystko dopełniło się na krzyżu i jest wyłącznie dziełem Boga.

Chrystus królem! …czy aby na pewno? Kazanie na 10.04.2022 r.

Jaką motywację mieli ludzie witający wjeżdżającego do Jerozolimy Jezusa? Jaką motywację mieli przywódcy Izraela, kiedy pragnęli Go zgładzić? A jaka motywacja kieruje nami, by pójść za Nim? Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 10 kwietnia 2022 r.

Powstań niech zajaśnieje ci Chrystus Ef 5:14. Kazanie na dzień 20.03.2022 r.

Wezwanie kościoła do każdego człowieka to wezwanie do pokuty i nawrócenia, odwrócenia się od tego świata i jego ciemnych uczynków. Paweł Apostoł woła: Obudź się, który śpisz i powstań z martwych… Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 20 marca 2022 r.

Badajcie co jest miłe Panu (Ef 5:8-14). Kazanie na 13.03.2022 r.

Dzieci światłości, to nie tylko termin użyty w Biblii, ale to nowa tożsamość tych, którzy są zrodzeni z Boga, stworzeni na nowo. Z tej tożsamości wynika konieczność postępowania zgodnego z tą tożsamością, a czego podstawą jest badanie co jest miłe Panu. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

O czym nie wolno zapomnieć! Kazanie na niedzielę 6.03.2022 r.

Wobec tego wszystkiego co się dzieje, wobec wojny na Ukrainie i potrzeby pomocy ludziom dotkniętym cierpieniem, kościół nie może zapominać do czego tak naprawdę został powołany. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

Fundamenty. Objawienie Trójjedynego Boga. Kazanie na dzień 30.01.2022 r.

W dzisiejszym kazaniu wracamy do fundamentu, do objawienia, którego dokonał Bóg przez Swojego Syna. Wracamy do pierwszej miłości, do ewangelii, w której objawił się Trójjedyny Bóg. Zapraszamy do wysłuchania.

Niesprawiedliwi nie odziedziczą… Kazanie na dzień 16.01.2022 r

Bóg jest Panem całej rzeczywistości, wszystko co ludzkie jest Jemu poddane, a tego nic i nikt, choćby najpotężniejszy był, nie może obalić. Czy mamy wewnętrzną odwagę by za tym stanąć? Co jest ważniejsze? Zapraszamy do wysłuchania.

Postępujcie jak dzieci światłości. List do Efezjan 5:8-14.

Kazanie z dnia 9 stycznia 2022 roku. Zapraszamy.

Wcielenie nadzieją nowego świata.

Trzecie kazanie na temat Wcielenia wygłoszone 26 grudnia 2021. Sam Pan da Wam znak. Jakie jest znaczenie wcielenia? Zapraszamy.

Wcielenie, Światło w mroku. Kazanie na 19 grudnia 2021 r.

Świat, do którego wszedł Stwórca to świat chroniący ciemnością swoje grzechy. Dzisiejszy świat nie różni od tego sprzed 2000 lat, nadal pozostając rozmiłowanym w grzechach swoich. Do takiego świata Jezus, odwieczny Logos, wniósł światło, które dla nas jest przewodnikiem w eschatologicznej nadziei. Do czego zachęca nas rozmyślanie nad tajemnicą wcielenia? Zapraszamy do wysłuchania kazania z 19 grudnia 2021.

Wcielenie, ciemna strona świąt. kazanie na 12 grudnia 2021 r.

Czy świat świętuje to co chrześcijanie? Jaki wpływ na świat ma tajemnica Wcielenia. Zapraszamy.