Kazania

Czy przesłanie rozdziału 23 księgi Jozuego ma wartość dla współczesnych chrześcijan? Słowo na niedzielę 6 września 2020 r.

Dlaczego Jezus nauczał w przypowieściach i kim jest ten, kto zaciemnia umysły? Nauczanie z niedzieli 30 sierpnia 2020 r.

5 Doktryna łaski – Wytrwanie świętych czyli pewność zbawienia. Nauczanie z dnia 23 sierpnia 2020 r.

Rozważanie o miłości agape na podstawie 1 listu do Koryntian, rozdziału 13. Słowo z niedzieli 16 sierpnia 2020 r.

4 Doktryna łaski – Nieodparta łaska. Nauczanie z dnia 9 sierpnia 2020 r.

Czy jesteś gotów przyjąć objawienie, jakie Bóg, o sobie samym, zawarł w Biblii? Nauczanie z niedzieli 2 sierpnia 2020 r.

3 Doktryna łaski – Ograniczone pojednanie. Słowo wygłoszone podczas nabożeństwa 26 lipca 2020 r.

2 Doktryna łaski – Bezwarunkowe wybranie. Nauczanie z dnia12 lipca 2020 r.

„Kto jest w centrum?Psalm 8. Słowo na niedzielę 4 lipca 2020 r.

1 Doktryna łaski – Całkowita deprawacja ludzkiej natury. Kazanie na niedzielę 28 czerwca 2020 r.

„Wobec wszechmogącego Boga. Psalm 90. Kazanie na niedzielę 21 czerwca 2020 r.

„Dla siebie samego to czynię.” Księga Izajasza 48:1-11. Kazanie na niedzielę 14 czerwca 2020 r.

„Wiara raz przekazana świętym.” List Judy 1:3. Kazanie na niedzielę 7 czerwca 2020 r.

„Błogosławieni.” Kazanie wygłoszone w dniu wspomnienia Zesłania Ducha Świętego 31 maja 2020 r.

„Owoce ducha.” Kazanie wygłoszone 23 maja 2020 r.

„Suwerenna łaska.” Kazanie wygłoszone 16 maja 2020 r.

„Pewność Chrystusowego dzieła.” Kazanie wygłoszone 9 maja 2020 r.

„Przyjacielu jak tu wszedłeś? Ewangelia Mateusza 22:2-14. Kazanie wygłoszone 2 maja 2020 r.

„Walka o prawdę.” Kazanie wygłoszone 26 kwietnia 2020 r.

„Znaczenie zmartwychwstania.” Kazanie na niedzielę wielkanocną 19 kwietnia 2020 r.