Kazania

Pergamon. Listy do kościołów Obj 2:12-17.

W tym kazaniu zechcemy się wsłuchać w to co Duch Święty ma do powiedzenia, w odróżnieniu od Efezu i Smyrny, kościołowi w Pergamonie. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z niedzieli 20 listopada 2022.

Smyrna. Listy do Kościołów Obj 2:8-11.

Dzisiaj rozważamy list Jezusa do zboru w Smyrnie. Co nasz Pan chciał przekazać wierzącym w Smyrnie? Do jakiej postawy wzywa? Co czeka kościół w Smyrnie.

Kościół jest reformowany i zawsze reformujący się. Dzień Reformacji 2022.

W dzisiejszym kazaniu o tym, jak ważnym i postępującym procesem jest Reformacja oraz jak ważne jest by reforma dokonywała się według Słowa Bożego, a także o konieczności dialogu kościoła z Bożym Słowem. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania z niedzieli 30 października 2022.

Efez. Listy do kościołów Obj 2:1-7.

Dzisiaj rozważamy pierwszy z siedmiu listów naszego Pana do kościołów. W pierwszym liście, skierowanym do zboru w Efezie, chcemy zobaczyć co Pan mówi do kościołów, a przede wszystkim czym jest „pierwsza miłość”. Zapraszamy na kazanie z niedzieli 23 października 2022 roku

Przedstawiamy Autora. Listy do Kościołów Obj 1:10-20

Rozpoczynamy dzisiejszym kazaniem serię „Listów do Kościołów”, które znajdują się w Księdze Objawienia św. Jana. Dzisiaj przedstawiamy sylwetkę Autora tych listów. Kazanie z niedzieli 16 października 2022 r. Zapraszamy.

Czas się pożegnać. Ef 6:21-24.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania ostatniego kazania z serii Listu do Efezjan, w którym rozważamy ostatnie cztery wersety oraz przypatrując się Listowi dostrzegamy w jaki sposób Paweł pociesza serca wierzących.

Bacz o co prosisz! Ef 6:19-20.

Paweł prosi Efezjan o nieustanną i wytrwałą modlitwę za świętych oraz za siebie. O co mają dla Pawła prosić w modlitwach Efezjanie? Czego my możemy nauczyć się z postawy Pawła Apostoła?

Załóż zbroję…w modlitwie. List do Efezjan 6:18.

Mamy przywdziać pełną zbroję Bożą, ale jak to zrobić i jak stanąć do walki? Zapraszamy na niedzielne kazanie 25 września 2022.

Niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej 1Kor 11:17-34. Kazanie 18 września 2022 r.

Co to znaczy niegodnie spożywać Ciało i Krew? Czy ma to związek z osobistym stanem grzesznika? Co powoduje, że nie powinno się przystępować do Wieczerzy. Paweł Apostoł w swoim liście daje nam jasną odpowiedź.

Zbroja Boża: tarcza, hełm i miecz. Ef 6:16-17. Kazanie z dnia 11 września 2022 r.

Ciąg dalszy rozważań na temat zbroi Bożej. W dzisiejszym kazaniu rozważanie na temat znaczenia tarczy, hełmu i miecza. Zapraszamy do uważnego wysłuchania nauczania

Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Ewangelia Marka 10:6.

Czyim projektem jest człowiek? Dlaczego człowiek czyni to co czyni choć jest stworzony na obraz Boga? Mężczyzna i kobieta stworzeni do ról wg projektu stwórcy. Zapraszamy do wysłuchania kazania z niedzieli 4 września 2022 roku.

Co więc Bóg złączył człowiek niech nie rozłącza. Ewangelia Marka 10:6.

Jarzmo Boże jakim jest małżeństwo, ustanowione dla człowieka jest korzyścią, w którą wprowadza sam Bóg. Co zatem jest wolą Boga powinno być święte dla woli człowieka. Kazanie z uroczystości ślubnej 3 września 2022.

Przywdziejcie pancerz, pas i buty. Ef 6:13-15. Kazanie z dnia 28 sierpnia 2022 r.

Rozpoczynamy rozważanie poszczególnych części zbroi, która jako taka została nam dana i zadana jako nasza odpowiedzialność wobec wymagań, jakie Bóg stawia przed swoimi dziećmi w świecie. Zapraszamy do wysłuchania kazania

Nie przeciw ciału i krwi. Ef 6:12. Kazanie z dnia 14 sierpnia 2022 r.

Rozważanie z dzisiejszego kazania dotyczy tego czym naprawdę jest walka, do której chrześcijanie przystępują uzbrojeni w to co im daje Bóg oraz co tak naprawdę znaczy walka przeciw „rządcom z niebiańskich wyżyn”. To bardzo ważne byśmy wiedzieli na przeciw czego stajemy i jak powinniśmy walczyć. Zapraszamy.

Do boju marsz. Ef 6:10-13. Kazanie na dzień 31 lipca 2022

Chrześcijanin powołany jest do konfliktu, ale jakiego? Z kim jesteśmy w konflikcie i po co nam w tym konflikcie zbroja. Apostoł Paweł przestrzega, wzywa i zapewnia. Zapraszamy.

Inna ewangelia. List do Galacjan 1:1-12. Kazanie z dnia 24 lipca 2022 r.

Co oznacza inna ewangelia? Dlaczego apostoł Paweł zajmuje się tym tematem? Jak Biblia rozumie pojęcie innej ewangelii i jaki jest stosunek Apostoła do tych, którzy głoszą inną ewangelię. Jaką reakcję Pawła wywołuje inna ewangelia. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazania na niedzielę.

Bądźcie sobie poddani: 4. Słudzy panom i vice versa Ef 6:5-9. Kazanie 10 lipca 2022 r.

Jaka jest zależność między pracodawcą i pracownikiem? Jaki powinien być wzorzec i fundament tej relacji. Zapraszamy.

Bądźcie sobie poddani. 3. Dzieci rodzicom Ef 6:1-4. Kazanie 3 lipca 2022 r.

Dzisiaj kolejna odsłona najbardziej praktycznej części listu do Efezjan. Tym razem Apostoł uczy wierzących jak powinien wyglądać stosunek dzieci do rodziców oraz odpowiedzialności ojców. Zapraszamy.

Miłujcie jak ciało Ef 5:28-33. Kazanie 26 czerwca 2022 r.

Dalej rozważamy to co Paweł Apostoł przekazał mężom. Tym razem wzywa każdego z nich do miłości żony jak własnego ciała. Zapraszamy.

Bądźcie sobie poddani. 2. Mężowie żonom Ef 5:25-27. Kazanie 19 czerwca 2022 r.

Kontynuujemy rozważania na temat Listu do Efezjan, a w szczególności temat wzajemnego poddania. Dzisiaj pochylamy się nad wezwaniem do mężów by miłowali swoje żony. Zapraszamy.