Kazania

Kościół Jeremiaszem cywilizacji. Kazanie na dzień 21.11.2021 r.

Proroczy wymiar kościoła wobec współczesnej kultury i cywilizacji oraz zagrożenie płynące z wszechobecnego antropocentryzmu w kościele. Czy jako kościół jesteśmy wierni powołaniu? Zapraszamy.

Rola kobiety w zborze cz. 4. Słowo na niedzielę 14.11.2021 r.

W dzisiejszym kazaniu postaramy się odpowiedzieć na pytanie jaka jest rola kobiety w zborze, co kobieta może lub nawet powinna robić. Zapraszamy.

„Rola kobiety w zborze” cz. 3.

W dzisiejszym kazaniu będziemy kontynuować rozważania na temat tego co Apostoł Paweł napisał w 1Tm 2:12-15. Przyjrzymy się też tekstom biblijnym, do których odwołuje się Apostoł. Zapraszamy.

Kazanie na niedzielę Reformacji 31.10.2021 r.

Podziały Reformacji z historycznej perspektywy mają znaczenie także dzisiaj.

„Rola kobiety w zborze” cz 2. Słowo na niedzielę 24.10.2021 r.

Kontynuujemy cykl nauczań na temat roli kobiety w zborze. Dzisiaj w świetle współczesnej kultury temat ten wydaje się być kontrowersyjny, ale czy taki jest w świetle Biblii?

„Rola kobiety w zborze” cz 1. Słowo na niedzielę 10.10.2021 r.

Dzisiaj rozpoczynamy cykl nauczań na temat roli kobiety w zborze. Dzisiaj w świetle współczesnej kultury temat ten wydaje się być kontrowersyjny, ale czy taki jest w świetle Biblii?

„Zbór wobec starszych”. Słowo na niedzielę 26.09.2021 r.

Zapraszamy do wysłuchania trzeciej, a zarazem ostatniej części kazania o starszych. Tym razem poruszamy temat stosunku i obowiązku zboru wobec starszych.

„Zadania starszego zboru wg Biblii”. Słowo na niedzielę 19.09.2021 r.

„Cechy starszego zboru”. Słowo na niedzielę 5.09.2021 r.

„Postępujcie jak dzieci światłości”. Słowo na niedzielę 25.07.2021 r.

„Wszelkie Pismo natchnione jest”. Słowo na niedzielę 4.07.2021 r.

„Uczmy się Chrystusa.” Słowo na niedzielę 27.06.2021 r.

„Bądźcie naśladowcami Boga”. List do Efezjan 5:1-2. Słowo na niedzielę 20.06.2021 r.

„Gniewajcie się! List do Efezjan 4:25-32.” Kazanie na 13.06.2021 r.

„Kto, kogo, po co i dlaczego. Istota ewangelii.” W czym leży istota ewangelii. Słowo na niedzielę 30.05.2021 r.

„Zrzućcie z siebie starego człowieka.” List do Efezjan 4:17-24. Kazanie na dzień 09.05.2021 r.

„Prawdomówni w miłości.” List do Efezjan 4:14-16. Kazanie na dzień 02.05.2021 r.

„Nie pytaj co kościół może zrobić dla ciebie.” Kazanie na 25 kwietnia 2021r.

„Świadkowie zmartwychwstania.” Kazanie na Wielkanoc 2021 r.

„Miara łaski.” List do Efezjan 4:7-10. Słowo na niedzielę 28 marca 2021 r.