Reformelia

Reformelia 20. Słowa, słowa i jeszcze raz słowa.

W tym odcinku zobaczymy jak zmiana definicji pojęć lub ich brak może wpływać na światopogląd, który następnie definiuje i determinuje nasz stosunek do tych, którzy są od nas zależni. Przeanalizujemy dwa artykuły, więc bądźcie cierpliwi. Zapraszamy.

Reformelia 19. reformowani1689.pl.

Tematem dzisiejszego odcinka Reformelii jest platforma internetowa reformowani1968.pl. Gościem programu będzie Maciej Kosatka, z którym porozmawiamy o idei powstania tej platformy oraz o wizji jej przyszłości i rozwoju.

Reformelia 18. Pewność zbawienia oraz powołani święci 1Kor 1.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy krótką polemiką z pewnymi pastorami na temat pewności zbawieni, a potem przejdziemy do rozważania na podstawie 1Kor 1 o tym kogo możemy uznać za braci i siostry w Chrystusie. Zapraszamy do obejrzenia 18 odcinka Reformelii.

Reformelia 17. Chrześcijańska tożsamość i 120 lat dla człowieka.

W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad tym czym jest chrześcijańska tożsamość, a dokładniej nad wartością historycznej tożsamości chrześcijańskiej. Pod koniec programu rozważymy czym jest 120 lat postanowione dla człowieka w Rdz 6:3.

Reformelia 16. Redefinicja chrześcijaństwa – ohyda spustoszenia.

Dzisiaj jeden temat. Przeanalizujemy pewne wpisy na mediach społecznościowych. Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec pewnych teologii: czy akceptacji czy postawę ignorowania czy raczej postawę Pawła z listu do Galacjan.

Reformelia 15. Przyszłość kościoła, kącik książkowy i trynitaryzm Flp 2:6-7.

Zaczynamy do krótkiego rozważania na temat tego co może czekać kościół w Polsce w perspektywie czasu. Potem czas na kącik książkowy i ważne ogłoszenie nowej, arcyistotnej pozycji, a wreszcie przejdziemy do krótkiej egzegezy fragmentu z Listu do Filipian 2:6–7 i jego trynitarnego charakteru. Zapraszamy!

Reformelia 14. Sakramenty oraz hiper łaska i antynomizm.

Dzisiaj spróbujemy na podstawie przykładu z życia wziętego rozważyć w jaki sposób Kościół Rzymski rozumie sakramenty oraz ich ważność. W drugiej części krótko przeanalizujemy film pastora Stepanowa oraz wynikający z tego nagrania antynomizm. Nie jest to analiza całego filmu, a wnioski.

Reformelia 13. Budżet obywatelski a szatan, protestanci odrzucają Maryję i nowe chrześcijaństwo.

Nowa rzeczywistość pukająca do naszych drzwi i co ma z tym wspólnego gminny budżet obywatelski. Czy odrzucenie Maryi przez protestantów jest w ogóle możliwe? Na koniec każdy chrześcijaninem być może i to nie tak jak , jak można by przypuszczać. To tematy dzisiejszego, 13 odcinka Reformelii. Zapraszamy.

Reformelia 12. W tym odcinku: teologia kontra Sola Scriptura.

W tym odcinku poruszamy niezwykle ważny temat, który może być przez wielu źle rozumiany. Stawiamy sobie pytanie czy teologia systematyczna jest obca lub przeciwstawna Biblii.

Reformelia 11. Bóg z chaty kontra Bóg z Biblii i jak to się ma do Dziejów Apostolskich 20:28?

Wyobrażenie Boga w czasach postmodernistycznych może być różnorakie. Często współczesne chrześcijańskie nauczanie, w tym literatura chrześcijańska, obrazuje Boga według ludzkich oczekiwań, ale jak to się ma do objawienia Bożego w Biblii. Ten temat dotyka tych, którzy są postawieni na czele kościoła – dobrze zatem jest przypomnieć sobie jeden fragment z Dz 20:28?

Reformelia 10. 2Kor 3:6 – młot na cesacjonistów i co ma z tym wspólnego termin „theopneustos”.

Bardzo często w dyskusjach o darach duchowych i ich wykorzystaniu w kościele używa się jako argumentu, natury ciężkiej, fragmentu z 2 Listu do Koryntian 3:6, ale czy takie użycie tego fragmentu jest zasadne? Przypatrzymy się też temu, co ma wspólnego z takim użyciem tego fragmentu biblijnego ma termin theopneustos (2Tm 3:16). Dzisiaj rozważamy Słowo Boże.

Reformelia 9. Zgadywanka, a potem indyferentyzm, ekumenizm i wyznanie wiary.

Zaczynamy od zgadywanki, która wprowadzi nas w temat ekumenizmu. Potem powiemy sobie trochę o indyferentyzmie w świetle wyznania wiary. Temat dzisiaj niezwykle ważny. Doświadczyliśmy też trochę problemów technicznych, no ale cóż… Zapraszamy do obejrzenia.

Reformelia 8. Rzecz o papieżu Franciszku, nie wszystko złoto… oraz o naturze człowieka.

Dzisiaj mówimy o konieczności sprawdzania źródeł, tak żeby nie strzelić sobie w stopę, na przykładzie informacji o papieżu Franciszku. Następnie powiemy sobie dalej o wprowadzaniu w błąd czyli o dalszej części problemu niesprawdzania źródeł, a na koniec mocne dowody na stan ludzkiej natury. Zapraszamy.

Reformelia 7. Kalwinista w piekle.

„Kalwiński” pastor obala kalwinizm po wizycie z Jezusem w piekle. Jak daleko można się posunąć w argumentacji? Komentarz do filmu ostrzegającego przed kalwinizmem oraz krótka prośba do wierzących braci i sióstr.

Reformelia 6. Kultura przekreślenia a wolność słowa oraz problem z definicjami.

Refleksje na temat kultury przekreślenia oraz komentarz na temat listu otwartego pisarzy oraz naukowców w sprawie publicznej debaty. Zagrożenia dla swobody ewangelizacji w świetle prób ograniczeń wolności słowa. Zahaczamy o fideizm i nieumiejętność definicji chrześcijańskich pojęć.

Reformelia 5. Dlaczego jestem kalwinistą.

Postaram się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego jestem kalwinistą? Starając się odpowiedzieć na to pytanie, zadaję kolejne, dlaczego jedni przyjmują ewangelię, a inni nie oraz jaka jest zasadność modlitwy o Boże działanie w świetle autonomicznej woli człowieka.

Reformelia 4.

Pseudochrześcijańskie absurdy we współczesnej kulturze. Czy duży zbór to to, o co chodzi, a wreszcie czy prawda Pisma to prawda wystarczająca 2Tm 3:13-17. Zapraszamy.

Reformelia 3.

Czy nowe pasuje do starego? Ewangelia Marka 2:14-22.

Reformelia 2.

Ideologia czy nie ideologia? Jak ma się 1Kor 6:9-10 do Mt 28:18-20 oraz czy jak nie mówisz językami to jesteś niezbawiony.

Reformelia 1. Przedstawiamy się!