Reformelia

Reformelia 140: Czy tekst Rz 9 można zinterpretować w sposób „niekalwiński”?

Zapraszamy na dalszy ciąg rozważań na temat 9 rozdziału Listu do Rzymian w świetle artykułu ze strony chlebznieba.pl. Przyjrzymy się dokładnie argumentowi Pawła, dlaczego i skąd wywodzi swoje wnioski, a wreszcie zastanowimy się czy konkluzje autora/-ów artykułu z tej strony internetowej są w stosunku do tego fragmentu Listu do Rzymian prawdziwe.

Reformelia 139: Co to znaczy reformowany i kogo Bóg znał wcześniej Rz 8:29

Ten odcinek rozpoczniemy od krótkiej refleksji nad współczesnymi autorytetami na przykładzie nagrania z Bogusławem Lindą, następnie przyjrzymy się temu jak dr Kaziemierz Bem rozumie pojęcie kościoła reformowanego, a na koniec w świetle artykułu ze strony chlebznieba.pl przyjrzymy się temu co miał na myśli apostoł Paweł, kiedy mówił o tych, których „Bóg znał wcześniej” w Rz 8:29.

Reformelia 138: Rozłam w anglikanizmie, J 6:45 oraz odpowiedź na kilka komentarzy.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy krótką refleksją nad tym co dzieje się dzisiaj wewnątrz anglikanizmu, następnie przejdziemy do egzegezy J 6:45 w świetle pewnego komentarza, a na koniec zajmiemy się siedmioma różnymi komentarzami, które pojawiły się na YT.

Reformelia 137: nowomowa kontra Boży porządek, jaką rodzinę ma Abraham i ponownie pastor Cyrikas.

Rozpoczniemy od refleksji nad dekonstrukcją biblijnych pojęć w świetle kultury, potem zastanowimy się nad pojęciem „rodziny Abrahamowej” w świetle wydarzenia w Abu Zabi, a na koniec jeszcze raz odniesiemy się do wypowiedzi pastora Andrzeja Cyrikasa. Zapraszamy.

Reformelia 136: Jak stosunek do Biblii różni katolików i ewangelicznie wierzących.

Odcinek wyjątkowo długi, ale zagadnienie wyjątkowo ważne i jednocześnie trudne. Dotykamy sola Scriptura ale od strony rzymskokatolickiej analizując pewne argumenty przedstawione w książce „Biblia po katolicku”. Chcemy się dzięki temu bliżej przyjrzeć jaką rolę Biblia odgrywa w nauczaniu rzymskokatolickim, a jaką w ujęciu sola Scriptura. Zapraszamy.

Reformelia 135. Ach ci polscy kalwiniści!

W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pewne twierdzenia pastora Andrzeja Cyrikasa, które przypisuje on kategorii „polskich kalwinistów”

Reformelia 134. Stwórca STOP!

Dzisiejszy odcinek programu rozpoczniemy od nagrania Jakuba Kamińskiego i jego wypowiedzi na temat teologii oraz doktryny. W drugiej części przypatrzymy się kwestii sekularyzmu, który coraz bardziej rozpycha się łokciami w naszym kraju

Reformelia 133. Z jakiego autorytetu?

W dzisiejszym odcinku odniesiemy się do wywiadu udzielonego przez bp Marcina Hintza z KEA. Przyjrzymy się z jakich założeń, opartych o jaki autorytet, wynikają wypowiedzi bpa Hintza. Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich wnioski dla uniwersalnego kościoła?

Reformelia 132. Co Bóg może?

Dzisiejszy odcinek poświęcimy zagadnieniu Bożej suwerenności. Czy Bóg w zetknięciu z ludzką wolą ogranicza zapędy swojej wszechmogącej woli? Jaki jest zakres Bożej suwerenności?

Studio1689 (Reformelia 131) Pewność zbawienia, a może raczej pewność niezbawienia.

Rozpoczniemy odcinek od refutacji nagrania Fabiana Błaszkiewicza, w którym przedstawił swoją interpretację Rz 5:8, a następnie przejdziemy do artykułu pastora Mariana Biernackiego i jego „interpretacji” reformowanego nauczania o pewności zbawienia. Zapraszamy do oglądania.

Reformelia 130. Zbrodnia myśli, co to protestanci i waga historii.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od zbrodni myśli wg sekularyzmu, następnie przejdziemy do świadomości protestantyzmu wśród Polaków, a na koniec podejmiemy refleksje nad znaczeniem historii dla teologii i współczesnej samoświadomości chrześcijan. Trudne i nudne? Być może, ale warto byśmy byli tego świadomi. Zapraszamy.

Reformelia 129. Chrystus lub chaos oraz granice ewangelii.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od kwestii Chrystusa jako skarbca wszelkiej wiedzy oraz jakie konsekwencje dla cywilizacji czy narodu przynosi odrzucenie prawdy o Bogu. Następnie przejdziemy do granic ewangelii, czy takie istnieją, co jest poza granicami ewangelii i jak daleko je można przesunąć. Zapraszamy.

Reformelia 128. Gniew Boga i ewangelia oraz potrzeba pośredników w KRK.

Dzisiejszy odcinek zaczynamy od refleksji nad gniewem Boga jako atrybutu czyli czegoś niezmiennego i przynależącego do Boga, a następnie w kontekście pewnej wypowiedzi zastanowimy się co Biblia naucza o pośrednictwie Jezusa, o tym czy potrzebujemy innych pośredników, czy w Reformacji chodziło o wyeliminowanie pośredników oraz co twierdzi Kościół Rzymskokatolicki na temat pośredników w świetle Biblii. Zapraszamy.

Reformelia 127. Inteligencja, sekularyzm i polityka.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od krótkiej analizy dwóch artykułów, które opisują stan cywilizacji, a następnie przejdziemy do kwestii stosunku ewangelii do polityki oraz zaangażowania politycznego chrześcijan. Zapraszamy

Reformelia 126. Jak możliwe jest poznanie Boga?

W dzisiejszym odcinku zastanowimy się jak możliwe jest dla człowieka poznanie samego Boga oraz jaki Bóg jest. Zapraszamy.

Reformelia 125. Czy Biblia jest niedoskonała i co to znaczy „zielonoświątkowy kalwinista”.

W dzisiejszym odcinku poruszymy używany przez niektórych argument o niedoskonałości Biblii w poznaniu, a następnie przeanalizujemy twierdzenie pastora Andrzeja Cyrikasa na temat możliwości istnienia swoistej hybrydy teologicznej czyli „zielonoświątkowego kalwinisty”. Zapraszamy.

Reformelia 124. Czy Mt 7:7 wzywa do sukcesu? Szukając Boga… mormonów oraz ciężar monergizmu.

Dzisiaj naprawdę trudne tematy, a odcinek rozpoczniemy od analizy twierdzenia, że Bóg włożył w nas pragnienia, abyśmy kreowali własne życie zgodnie z pragnieniami. Następnie zastanowimy się jak można wykrzywić obraz przedstawiony w Biblii przy pomocy filmu w kontekście promocji serialu The Chosen przez portal szukajacboga.pl, a na koniec bardzo ważna kwestia wątpliwości związanych z monergizmem. Zapraszamy.

Reformelia 123. Debata o cierpieniu oraz zmiany edukacyjne.

W dzisiejszym odcinku Reformelii poruszymy temat zmian, jakie mają dotknąć nauczanie domowe w Polsce oraz możliwe konsekwencje dla chrześcijan, a następnie kilka słów rozważania na temat debaty między chrześcijaninem a „nihilistą” na temat cierpienia. Zapraszamy.

Reformelia 122. Czy Reformacja nie ma już znaczenia? Rola Lutra w katolickiej apologetyce.

Rozpoczniemy dzisiejszy program od refleksji nad tezą stawianą w artykule na stronie deon.pl, w której autor widzi ruch charyzmatyczny jako podstawę jedności między Rzymem a protestantyzmem, a następnie przeanalizujemy artykuł red. Pawła Lisickiego na temat odmowy kultu maryjnego po stronie protestanckiej i jaką rolę pełni w tym Marcin Luter. Odcinek wprowadzający w tegoroczne obchody Dnia Reformacji. Zapraszamy.

Reformelia 121. Czy faraon jest typem Izraela? Egzegeza Listu do Rzymian 9.

Zaczniemy od uwagi na temat wykorzystania tekstu z 1Kor 8:1 do niewłaściwej obrony zachowań, a następnie przejdziemy cały 9 rozdział z Listu do Rzymian i spróbujemy się przyjrzeć temu czy prosta kontekstowo – gramatyczna metoda potwierdza „kalwiński” charakter tego fragmentu Pisma, no i co z Izraelem. Zapraszamy.