Reformelia

Reformelia 60. Pseudoprophetes

Trochę o istocie proroctw i autorytecie proroków oraz fałszerstwach. Zapraszamy.

Reformelia 59. Plagiat czy nie?

W tym odcinku zmierzymy się z porównaniem dwóch opisów stworzenia z Księgi Rodzaju i Enum Elisz, aby sprawdzić siłę argumentu, że Biblijne opowieści są de facto mitami mezopotamskimi. Zapraszamy.

Reformelia 58. Biblijne MMA: Jakub vs. Paweł.

W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zagadnieniem czy istnieje konflikt między Pawłem a Jakubem dotyczący ewangelii oraz co wspólnego ma Sola Scriptura z 30 tysiącami protestanckich denominacji. Zapraszamy.

Reformelia 57. Sola Scriptura reaktywacja.

W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez kolejne elementy nauki o bezbłędności i nieomylności Biblii, jak zostały one sformułowane w Deklaracji Chicagowskiej. Zapraszamy

Reformelia 56. Kontekst oraz deklaracja chicagowska.

W tym odcinku: nadużywanie kontekstu w świetle tego czym jest oraz deklaracja chicagowska z 1978 roku o bezbłędności i nieomylności Pisma. Zapraszamy.

Reformelia 55. Ach… ci protestanci…

W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dwóm nagraniom. Jedno nagranie to kazanie ks. Chmielewskiego na temat protestantyzmu, a drugie to pewien argument przeciw protestantom. Zapraszamy do obejrzenia

Reformelia 54. Nadrzędny cel stworzenia…i trochę o Duchu Świętym

W dzisiejszym programie: komentarz do sytuacji Pawła Chojeckiego, czy człowiek jest nadrzędnym celem stworzenia oraz dyskusja z dwoma argumentami, które wspierają założenie, że Duch Święty nie jest osobą. Zapraszamy.

Link do e-booka: Jedna łaska pięć prawd https://tiny.pl/9hqgr

Reformelia 53 Konfetti!

W dzisiejszym odcinku mnogość tematów. Zapraszamy.

Reformelia 52. Komentarz do komentarza na temat komentarza.

Dzisiejszy odcinek zaczniemy kilkoma uwagami na temat czasu programu oraz przekładów Biblii. Potem przejdziemy do tematu ewangelizacyjnej użyteczności J 3:16, a na koniec wrócimy do sprawy sprzed tygodnia dotyczącej przekładu NPD. Zapraszamy.

Reformelia 51. Ograniczenia Boga, tradycja w parafrazie i wieczne dziewictwo.

Czy Bóg może być w ograniczany w swoim działaniu? Od tego zaczniemy nasze rozważania, by następnie przejść do przykładu tendencyjności tradycji w parafrazie NT, a na koniec skąd się wzięło nauczanie o wiecznym dziewictwie Marii. Zapraszamy.

Reformelia 50. Wszystko z łaski.

Dzisiaj zajmiemy się tym jak Augustyn rozumie łaskę i jaką rolę odgrywa łaska wobec wolnej woli rozważając traktat „O łasce i wolnej woli”. Zapraszamy.

Reformelia 49. Augustyn O łasce i wolnej woli …i kilka przemyśleń.

Rozpoczyniemy ten odcinek od odpowiedzi na jeden komentarz, który podnosi temat wart dobrego rozeznania – posługa kobiet w kościele. Niestety ze względu na czas programu nie można mu było poświęcić wystarczająco uwagi. Potem kilka przemyśleń i uwag na temat tego co dzieje się w naszej rzeczywistości. Mniej więcej od ok. 30 minuty przechodzimy do traktatu Augustyna „O łasce i wolnej woli”. Zapraszamy

Reformelia 48. O łasce i wolnej woli. Drugi list do Walentego.

Rozpoczniemy bardzo osobistą refleksją na temat pewnego wykładu i szkoły, która ten wykład umożliwiła. Od ok. 17 minuty programu do końca poświęcamy czas na 2 list Augustyna do Walentego, który wraz z pierwszym listem jest doskonałym wstępem do traktatu „O łasce i wolnej woli” biskupa z Hippony. Zapraszamy.

Reformelia 47. Mnisi, Augustyn i ateiści.

Dzisiejszy odcinek zaczniemy rozważaniem na temat pewnej internetowej grafiki, która ma reprezentować wyższość myślenia ateistycznego, ale czy aby na pewno? Od 17 minuty pochylimy się nad tematem źródeł z jakich czerpią ludzie kiedy chodzi o teologię reformowaną. Ostatnie pół godziny poświęcimy historii powstania traktatu „O łasce i wolnej woli” Augustyna z Hippony oraz przestudiujemy pierwszy list Augustyna do Walentego w sprawie kontrowersji. Zapraszamy.

Reformelia 46. Nie będziesz miał innych bogów obok wolnej woli.

W dzisiejszym odcinku dokończymy esej B.B. Warfielda na temat istoty pelagianizmu oraz omówimy historię samej kontrowersji. Zapraszamy.

Reformelia 45. Istota pelagianizmu i trochę o despocie.

W dzisiejszym odcinku zaczniemy od komentarza na temat komentarza, w którym zastanowimy się nad tym co oznacza słowo Pan użyte w Dziejach Apostolskich 4:24​, a pozostały czas programu poświęcimy istocie pelagianizmu. Zapraszamy.

Reformelia 44. Okrutny Bóg kalwinistów.

Rozpoczniemy od dwóch komentarzy dotyczących rzeczy, które pojawiły się w internecie w okolicach Świąt. Głównie jednak skupimy się na częstych oskarżeniach, że Bóg w teologii reformowanej jest okrutny i niedobry. Zapraszamy.

Reformelia 43. Wola Boża i linia podziału.

Dzisiaj zajmiemy się kwestią Bożej woli oraz pytaniem czy coś nas może odłączyć od miłości Boga? Spróbujemy dostrzec w tym względzie linię podziału – monergizm vs. synergizm. Zapraszamy.

Reformelia 42. Trydent vs Kalwin.

Ten odcinek programu rozpoczniemy od paru słów o kilku słowach prezydenta Wałęsy, a następnie oddamy głos Janowi Kalwinowi w sprawie VI sesji Soboru Trydenckiego. Zapraszamy.

Reformelia 41. Wakacje i trydencka ewangelia cd.