Reformelia

Reformelia 120. Czy przeciwnicy bóstwa Ducha Świętego mają rację?

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od krótkiej refleksji na temat religii bez Boga, a następnie przejdziemy do kwestii Ducha Świętego, jako osoby i Boga zmagając się z zarzutami, że Trójce wymyślił Konstantyn, Sobór Nicejski czy wreszcie Kościół Rzymskokatolicki, a na koniec przejdziemy do Bożego Słowa jako kluczowego świadka rozstrzygającego w tej sprawie. Zapraszamy.

Reformelia 119. Jak ewangeliczny jest Papież i koncepcja Boga oraz religii Rezy Aslana.

Dzisiejszy odcinek podzielony jest na dwie, jednakowoż zazębiające się części. Jedna podejmuje tematykę nowego narodzenia papieża Franciszka, w świetle wielu opinii po stronie liderów kościoła. Druga część to kwestia zagadnienia religii, doświadczenia wiary i Boga jako ponadczasowego doświadczenia u Rezy Aslana i w świetle biblijnego światopoglądu. Zapraszamy.

Reformelia 118. Liberalna „alternatywa” w akcji oraz na czym opiera się pewność zbawienia.

Rozpoczniemy analizą artykułu – wywiadu z pewną panią teolog na temat protestantyzmu jako moralnej alternatywy dla polskiej średniowiecznej mentalności, a następnie zajmiemy się kwestią pewności zbawienia w świetle chochoła jaki zazwyczaj przedstawia się w dyskusjach na ten temat. Zapraszamy.

Reformelia 117. Jaki autorytet jest źródłem tożsamości KRK, a jaki kościołów ewangelikalnych?

Kwestia anatemy Pawła prowadzi do zagadnienia autorytetu, by decydować co to jest prawdziwa ewangelia. Ten sam autorytet decyduje o tożsamości tych, którzy autorytetowi podlegają. Zatem jaki autorytet stoi za tożsamością Kościoła Rzymskokatolickiego, a jaki kreuje tożsamość kościołów ewangelikalnych (protestanckich). Zapraszamy na kolejny odcinek programu.

Reformelia 116. Źródło autorytetu: kościół czy Pismo.

Dzisiejszy odcinek zaczniemy od omówienia pewnego argumentu przeciwko artykułowi w reformowani1689.pl, a następnie przejdziemy do kwestii rozumienia autorytetu przez kościół rzymskokatolicki oraz Biblię czyli starcia dwóch odmiennych sola: Scriptura i ecclesia. Zapraszamy.

Reformelia 115. Różnice w istocie ewangelii biblijnej i ewangelii wg KRK.

Pochylimy się dzisiaj nad zagadnieniem usprawiedliwienia jako istoty ewangelii: czyli w jaki sposób Bóg zbawia i jaka jest różnica w biblijnym pojmowaniu usprawiedliwienia a tym czego naucza Kościół Rzymskokatolicki. Zapraszamy.

Reformelia 114. Wy trochę prawdy…, my trochę prawdy…

W dzisiejszym odcinku, kontynuując tematykę, przyjrzymy się kwestii różnic autorytetu w rzymskim katolicyzmie oraz ewangelikalizmie, co wprowadzi nas w temat różnicy co do istoty ewangelii Rzymu oraz istoty ewangelii głoszonej przez kościoły ewangelikalne. Zapraszamy.

Reformelia 113. Taktyka ataku… czyli słuchaj heretyku!

W dzisiejszym programie zajmiemy się pewnym filmem, w którym autor instruuje słuchaczy jaką taktykę dyskusji powinni rozwijać w kontaktach z protestanckimi heretykami. Przyjrzymy się dokładniej tej taktyce oraz niektórym argumentom. Zapraszamy.

Studio 1689( Reformelia 112). Herezja wg NPD

W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad komentarzem, który jest obecny na oficjalnej stronie wydawnictwa biblijnego Nowy Przekład Dynamiczny, a w którym odpowiedzialni za ten projekt ustosunkowali się do „teorii predestynacji” jako jawnej herezji. Czy rzeczywiście autorzy przekładu Biblii NPD mają słuszność w tym co piszą? Zapraszamy na kolejny odcinek Studio 1689.

Reformelia 111. Pytania i odpowiedzi.

Dzisiejszy odcinek programu poświęcony jest odpowiedziom na przesłane pytania. Zapraszamy.

Reformelia 110. Niestworzone stworzenie?

Współczesny kościół przeżywa przejście od paradygmatu biblijnego do kulturowego. To współczesna kultura światowa zaczyna decydować o tym co chrześcijańskie a co nie i temu musi stawić czoła kościół, który jest „filarem i podporą” prawdy. Drugim tematem jest kwestia interpretacyjnego filtra, który stosujemy świadomie lub nieświadomie w stosunku do Pisma i dzisiaj zajmiemy się jednym z najgroźniejszych przykładów.

Reformelia 109. Z ewangelii w ewangelię.

Zaczynamy dzisiejsze rozważanie od współczesnej „chrześcijańskiej” postawy nienarzucania nikomu, niczego, co poprowadzi nas dalej do rozważania na temat wagi czystości proklamowanej ewangelii. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu.

Reformelia 108. Suwerenność Boga, co komu wolno.

Kolejny odcinek programu rozpoczniemy od ustosunkowania się do kilku wpisów facebookowych, a następnie przejdziemy do tematu suwerenności Boga. Zapraszamy do oglądania.

Studio1689 (Reformelia 107) Kalwiniści z piekła rodem

Jezus oskarżył faryzeuszy o to, że przy pomocy swojej tradycji obdarli Słowo Boże z autorytetu. Jak bardzo dzisiaj tradycja okrada Słowo Boże z autorytetu wśród tzw. biblijnych chrześcijan? Zapraszamy na kolejny odcinek Studio1689, w którym przyjrzymy się kolejnym popularnym i wszechpanującym we współczesnym chrześcijaństwie chochołom.

Reformelia 106. Otwórz Biblię, włącz myślenie!

Bóg dał nam zdolność rozumowania, abyśmy mogli w sposób właściwy zrozumieć Jego objawienie, dlatego dał nam je w formie pisemnej. Jednak rozum, aby właściwie funkcjonował musi funkcjonować wg pewnych zasad. Te zasady są również konieczne kiedy staramy się zrozumieć to co Bóg do nas mówi w swoim Piśmie. Wiara zatem nie tylko nie wymaga odstawienia rozumu na boczny tor, ale wynosi go na właściwy poziom. Mimo, że rozpoczęły się wakacje, o tym w dzisiejszej Reformelii. Zapraszamy.

Reformelia 105. Wszystko tylko nie Bóg… Biblii.

Dzisiaj kilka przykładów tego, jak bardzo człowiek, który mimo wszystko pozostaje istotą religijną oraz nosi w sobie Imago Dei, odrzuca Boga, a zwłaszcza Jego objawienie o sobie Samym, które zostawił nam w Biblii. Od grup ezoterycznych, new age, przez wydaje się tzw. chrześcijańskich progresywistów po unitarian, każda z tych grup odrzuca pełne objawienie Boga w Jego Słowie. Zapraszamy do obejrzenia.

Reformelia 104. Bóg cię kocha J 3:16, a może… Rz 1:16-32.

Pieśń o miłości, o to czym jest głoszona współcześnie i powszechnie ewangelia, ale czy rzeczywiście ta pieśń o miłości to ewangelia? A jeśli rzeczywiście to jest ewangelia, to w jakim kontekście mowa jest o miłości? Czy J 3:16 to powszechne wezwanie do ludzkości? Czy może raczej to wezwanie powinno zaczynać się od Rz 1:18? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Reformelii. Zapraszamy.

Reformelia 103. Ewangelia ta sama czy nie ta sama.

W dobie szeroko rozwijającego się ekumenizmu warto pochylić się nad istotą samej ewangelii głoszonej przez kościoły ewangelikalne oraz dominujący w naszym kraju Kościół Rzymskokatolicki. Czy ewangelia głoszona przez Rzym a ewangelia głoszona przez chrześcijan ewangelicznych jest ta sama? Zapraszamy

Reformelia 102. Nie takie znowu natchnione.

Jeszcze raz wrócimy do sola Scriptura, aby przyjrzeć się przejawom tendencji łamania lub podważania tej zasady we współczesnym kościele. Jest to niezwykle ważna sprawa, która zagraża istocie ewangelikalizmu czyli biblijnemu chrześcijaństwu.

Reformelia 101. Nowi bogowie, nowa religia a ewangelia.

Zaczniemy od komentarza na temat sola cultura, ale głównym tematem będzie początek nowej religii, wraz z jej nowymi bóstwami i w jaki sposób kościół, ale też i każdy chrześcijanin powinien się do tego odnieść. Zachęcamy do obejrzenia programu.