Reformelia

Studio1689 (Reformelia 100) 11 zarzutów wobec kalwinizmu.

Spotykamy się po raz setny. Na początku parę uwag na temat hiperkalwinimu, a następnie rozważymy 11 różnych zarzutów stawianych teologii reformowanej. Zapraszamy.

Reformelia 99. Zanim Abraham… J 8:58

Rozpoczniemy od artykułu z eKAI.pl na temat prof. Tadeusza Guza i jego tez na temat Marcina Lutra. Następnie kilka słów na temat upublicznianych twierdzeń Dominika Chmielewskiego SDB, a na koniec przeanalizujemy kolejny tekst biblijny, tym razem z Ewangelii Jana, w świetle antytrynitariańskich argumentów. Zapraszamy.

Reformelia 98. Trójca w akcji 1P 1:1-2.

Ten odcinek rozpoczniemy refleksją nad wydarzeniem, które miało miejsce w polskim Kościele Luterańskim, a które wskazuje tendencję i kierunek podążania przynajmniej niektórych większych denominacji protestanckich szczególnie w związku z zasadą sola et tota Scriptura.

Reformelia 97. Umarł za wszystkich…?

Rozpoczniemy ten odcinek od małego dopowiedzenia do poprzedniego odcinka. Następnie bardzo pokrótce przyjrzymy się sylwetce dr Leightona Flowersa oraz argumentowi, który wykłada w jednym ze swoich filmików, jako ilustracji metodologii dr Flowersa. Na koniec zastanowimy się, czy doktryna zastępczej śmierci Jezusa ma jakikolwiek sens poza kontekstem reformowanym. Zapraszamy.

Reformelia 96. Biblijny? Co to?

W dzisiejszym odcinku postaramy się powiedzieć sobie co to znaczy biblijny. Postaramy się wykluczyć stereotypy, które tworzą obraz biblijności oraz przyjrzymy się zasadzie sola et tota Scriptura jako koniecznej konsekwencji biblijności. Zapraszamy.

Studio1689 (Reformelia 95) Kalwińska suwerenność Boga wg Fabiana Błaszkiewicza.

W dzisiejszym odcinku podejmiemy polemikę z dwoma twierdzeniami Fabiana Błaszkiewicza. Zastanowimy się nad prawdziwością tych twierdzeń, które w rzeczy samej dotyczą tego samego zagadnienia, a mianowicie Bożej suwerenności.

Reformelia 94. Piotr i Klemens w jednym stali domu.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy dopowiedzeniem do sprawy biskupa Pohjoli oraz kościoła Luterańskiego w Skandynawii. W dalszej części zajmiemy się kwestią „wybranych Bożych” w listach Piotra oraz 1Liście Klemensa Rzymskiego do Koryntian. Zapraszamy.

Reformelia 93. Zbawienie stracone raz na zawsze Hbr 6:4-6

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od sprawy, której, miejmy nadzieję finał, miał miejsce w Finlandii, a która jest ważna dla chrześcijan, mimo, że prawie o niej nic nie słychać. Następnie skoncentrujemy się na analizie tekstu z Hbr 6:4-3 by sprawdzić na ile ten tekst mówi o utracalności zbawienia. Zapraszamy.

Reformelia 92. Nie znał, nie zbliżał, o co chodzi? Mt 1:25

Łatwo jest zwieść ludzi, kiedy utożsami się miłość Chrystusa z miłością człowieka do samego siebie. Łatwo jest też modlić się o pokój jaki daje świat, ale co z prawdziwym pokojem, który daje Chrystus? O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Na koniec, jakie motywacje kierują ludźmi, a nawet instytucjami przy interpretacji Bożego Słowa, kiedy Sola Scriptura jest uważana za błędne podejście do biblijnego tekstu. Zapraszamy.

Studio1689 (Reformelia 91) NPD, tłumaczenie niekonfesyjne czy antykonfesyjne?

W dzisiejszym odcinku podniesiemy jeszcze raz kwestię tłumaczenia Biblii NPD. Tym razem przyjrzymy się tłumaczeniu fragmentów z 6 rozdziału ewangelii Jana i zadamy sobie pytanie czy to tłumaczenie jest tylko tłumaczeniem dynamicznym czy też interpretacją ukierunkowaną na jedną opcję teologiczną. Zapraszamy.

Reformelia 90. Skołoszów na linii oraz sakralizm.

Dzisiejszy program rozpoczniemy od wywiadu z liderem Społeczności Chrześcijańskiej w Skołoszowie, Przemysławem Macem, a potem powiemy sobie więcej o niebezpieczeństwach sakralizmu. Zapraszamy.

Reformelia 89. Protestancie, czy wolno ci wyjaśniać Pisma?

Rozpoczniemy od refleksji nad dwiema kwestiami dotyczącymi tego co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko oraz roli kościoła. Resztę programu przeznaczymy na dalszy ciąg rozważań na temat zarzutu co do interpretacji Pisma. Zapraszamy.

Reformelia 88. Protestancie skąd wiesz, że nie przekręcasz Pisma?

Dzisiejszy odcinek poświęcimy pewnemu argumentowi katolickiemu, który ma świadczyć o konieczności istnienia urzędu nieomylnej interpretacji nieomylnego Słowa. Pytanie, które się nasuwa to czy rzeczywiście potrzebujemy nieomylnej interpretacji Słowa? Zapraszamy.

Reformelia 87. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Rozpoczniemy refleksją nad postawą chrześcijanina wobec każdej sytuacji, a zwłaszcza tych trudnych np. związanych z wojną. W drugiej części zastanowimy się nad kwestią ekumenii. Czy ekumenia współcześnie rozumiana jest możliwa pomiędzy dwoma brzegami Tybru? Zapraszamy.

Reformelia 86. Co ważniejsze? 1P 3:15 czy Mt 28:18-20.

Rozpoczniemy krótkim filmikiem na temat pewnego „pastora” i jego „sławy” w TVN, a następnie, w świetle współczesnej krytyki teologii przez chrześcijan, przejdziemy do rozważania na temat czy potrzebna jest komukolwiek jakakolwiek polemika w świetle Bożego Słowa. Zapraszamy do oglądania.

Reformelia 85. Natura człowieka oraz co w Biblii niepotrzebne.

Dzisiaj poruszymy temat człowieka w stanie naturalnym. Czy człowiek ze względu na swój naturalny stan, bez okazanej mu łaski, może właściwie rozumować? Następnie zastanowimy się czy w Biblii może być coś co w sumie jest niepotrzebne i można się bez tego obyć. Zapraszamy do oglądania.

Studio 1689 (Reformelia 84)

W dzisiejszym odcinku Studio 1689 przyjrzymy się dokładnie nagraniu pastora Andrzeja Cyrikasa oraz jego twierdzeniom co do pewności zbawienia oraz zastrzeżeniom, jakie stawia wobec osób reprezentujących Teologię Reformowaną. W związku z tym, według modelu z 1P 3:15-16 odpowiemy na te zarzuty. Odcinek długi, ale też dużo materiału. Zapraszamy.

Reformelia 83. Biblia, plagiat i oszustwo czyli tezy profesora cz.II.

Kontynuujemy dalsze rozważania na temat artykułu, który został opublikowany w portalu Onet.pl, a w którym Biblia jest jednoznacznie przedstawiona jako oszustwo. W jakim celu? Spróbujemy znaleźć na to odpowiedź. Zapraszamy.

Reformelia 82. Onet kontra Biblia czyli tezy profesora.

Głównym tematem będzie rozważanie pewnego artykułu, który pojawił się na łamach portalu Onet.pl na temat Biblii. Artykuł wart pochylenia się i zastanowienia nad przeciwnym biblijnemu światopoglądem. Zapraszamy.

Reformelia 81. 2Tm 2:15 oraz Trójca z Biblii czy z tradycji?

Rozpoczniemy krótkim rozważaniem na temat powierzchowności, potem przejdziemy do pewnego tłumaczenia tekstu 2Tm 2:15, a na koniec zastanowimy się nad argumentem na temat z jakiego autorytetu czerpie protestantyzm w kwestii Trójcy Świętej. Zapraszamy do oglądania pierwszego w nowym roku odcinka.