Reformelia

Studio 1689 (Reformelia 180)

W dzisiejszym odcinku odpowiadamy na publiczne twierdzenia na temat kalwinizmu (teologii reformowanej), które pojawiły się w jednym z nagrań na kanale Tajemny Plan.

Reformelia 179: Ach ci pyszni kalwiniści…

Czy rzeczywiście wybrani mniemają o sobie jako elitarnym klubie chrześcijańskim? Czy to co powszechnie nazywamy kalwinizmem daje podstawy do takiego patrzenia na siebie?

Reformelia 178: To błogosławią czy nie błogosławią?

Dzisiejszy odcinek poświęcimy tematowi watykańskiego dokumentu Fiducia Supplicans, który to odbił się głębokim echem również w środowiskach szczególnie konserwatywnych protestantów. Przeanalizujemy dokument i spróbujemy zrozumieć gdzie tkwi źródło kontrowersji.

Reformelia 177: Biblijne znaczenie zwrotu „przed założeniem świata” oraz czym jest predestynacja

W tym przedświątecznym odcinku będziemy kontynuowali dwie kwestie z poprzedniego odcinka. Jedna to: czy zwrot „przed założeniem świata” może mieć znaczenie synonimiczne z „nowym stworzeniem” a następnie, ponownie, poruszymy kwestię znaczenia podwójnej predestynacji.

Studio1689 (Reformelia 176)

Pewne argumenty, które mają wszystkie znamiona chochołów na temat kalwinizmu krążą w różnych miejscach Internetu. Dlatego przynajmniej niektóre z nich chcemy wskazać i objaśnić je w świetle doktryn łaski, które powszechnie nazywamy kalwinizmem, zwłaszcza, że Biblia nakłada obowiązek intelektualnej obrony tego w co wierzymy.

Reformelia 175: Od kiedy człowiek?

Odcinek rozpoczynamy od refleksji nad bardzo cienką granicą publicznej prezentacji dumy z wiary, a ewangelią sukcesu. Najbardziej się jednak skupimy na kwestii tego, w jaki sposób Biblia prezentuje dziecko nienarodzone. Czy wg Biblii jest to płód czy może jednak nie

Reformelia 174: Jaki autorytet dzisiaj ma Biblia w kwestiach światopoglądowych.

Czy Biblia rzeczywiście nie ma żadnego autorytetu w sprawach moralnych dzisiaj? Jeżeli tak, to co to oznacza? A jeżeli nie, to także, co to oznacza? Trudny dla wielu temat, ale konieczny w świetle prób zredefiniowania istoty chrześcijaństwa.

Reformelia 173: Bóg jest miłością więc pozbądźmy się Starego Testamentu.

Odcinek rozpoczniemy od refleksji nad opcjonalną zmianą, która może mieć wpływ na życie chrześcijan oraz na to jak będziemy głosili ewangelię. Zastanowimy się także nad argumentami, że Bóg jest miłością wobec tego Jezus przeciwstawia się Staremu Testamentowi. Zapraszamy.

Reformelia 172: Dzieło krzyża, skończone czy nie oraz co mówi Apostoł w Rz 1:18-27.

Ten odcinek zaczniemy rozważaniem o tym co może znaczyć określenie „skończone dzieło krzyża” i w jakim kontekście nabiera ono takiego a nie innego znaczenia. Druga część programu to żmudna egzegeza, troszkę greki, przedzieranie się przez wyrazy i zdania, żeby zrozumieć co Paweł Apostoł miał na myśli pisząc Rz 1:18 – 27, że pewni ludzie hańbią swoje ciała. Czy chodzi tu tylko o bałwochwalstwo? A może jest więcej? Czy bałwochwalstwo to skutek, a może przyczyna?

Reformelia 171: Tożsamość genderowa, Biblia za czy przeciw?

Dzisiejszy odcinek poświęcony jest analizie artykułu dr Slawika z ChAT i jego żony na temat pozycji jednej orientacji seksualnej w kościele. Czy jest to problem dla kościoła czy nie. Przyjrzymy się temu co poruszają autorzy artykułu w świetle Biblii, do której się odwołują. Zapraszamy.

Reformelia 170: Najgorsza doktryna kalwinizmu

Rozpoczniemy krótko pewną refleksją a następnie przejdziemy do zasadniczego tematu chyba jednej z najbardziej nielubianych doktryn, którą wielu odsądza od „czci i wiary”.

Reformelia 169: kultura odwetu, 1Tm 2:12 oraz kanon

W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tendencji współczesnej kultury do całkowitego odrzucenia biblijnego poglądu na przebaczenie oraz argumentowi przeciw nauczaniu kobiet, na koniec poruszymy kwestię kanonu NT i autorytetu Rzymu w tym względzie.

Reformelia 168: Kilka ważnych tematów

Rozpoczniemy od kwestii mianowania polki na „biskupkę” Kościoła Luterańskiego UK w świetle Biblii, następnie poruszymy kwestię pewnego rankingu kościołów w Oxford, porozmawiamy o trendzie zmian papieża Franciszka, przejdziemy też do pewnej książeczki wydanej przez niegdyś katolickie wydawnictwo Znak, a na koniec poruszymy kwestię apologetyki w świetle niedawnej debaty zorganizowanej przez fundację En Arche.

Reformelia 167: Czas na zmiany

Krótszy niż zwykle odcinek zaczniemy od równie krótkiej refleksji na temat wojny w Izraelu, a następnie krótkie ogłoszenie, wraz z uzasadnieniem, o zmianach.

Reformelia 166: Czy Bóg zachowa swoich oraz Pismo raczej nie święte

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy refleksją nad tematem konferencji, która odbyła się 23 września w zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rydułtowach, a której tematem było Wytrwanie Świętych czyli jedna z tzw. pięciu doktryn łaski. Drugą część programu będzie poświęcona pewnemu filmikowi z Tik Toka oraz treściom w nim rozgłaszanym na temat Pisma Świętego.

Reformelia 165: powrót NPD, wierzący a władza i władza Chrystusa oraz co nie co o pewności zbawienia

Rozpoczniemy tematem na temat tłumaczenia Nowego Testamentu o nazwie NPD, następnie przejdziemy do ważnej i kontrowersyjnej kwestii obowiązku chrześcijanina wobec władzy świeckiej w świetle Wielkiego Misyjnego Nakazu oraz Rz13, a na koniec zaznaczone zostaną kwestie, które będą poruszone podczas konferencji na temat doktryny o wytrwaniu świętych. Zapraszamy.

Reformelia 164: Wielki nakaz misyjny, władza Syna Człowieczego, eschatologia i to co dzisiaj

Czego tyczy Wielki Misyjny Nakaz z Mt 28:18-20, jaki zakres ma władza Syna Człowieczego, co z tego wynika w wymiarze końca czasów i jakie to ustala ramy dla działania kościoła dzisiaj. Trudne tematy, ale wynikające z odpowiedzialności przed Panem. Zapraszamy na kolejny odcinek.

Reformelia 163: Papież, inne religie oraz czy Łk 1:28 uczy o niepokalanym poczęciu?

Zaczniemy od artykułu opisującego międzyreligijne spotkanie, w którym uczestniczył papież Franciszek i postaramy się spojrzeć na to z biblijnego punktu widzenia, drugą połowę poświęcimy twierdzeniu ks. Kowalskiego, że pozdrowienie anioła z Ewangelii Łukasza 1:28 uczy o niepokalanym poczęciu Marii. Zapraszamy.

Reformelia 162: Królowa Nieba w Nowym Testamencie?

W dzisiejszym odcinku dokończymy kwestię argumentów wokół Trójcy Świętej, a następnie zajmiemy się twierdzeniem jednego z rzymskokatolickich tiktokerów i jezuity na temat Marii jako Królowej Nieba, jakoby wynikało to z biblijnego tekstu. Zapraszamy.

Reformelia 161: Czy ktoś w ogóle słucha?

W tym odcinku przeanalizujemy dwa komentarze, które pojawiły się pod wpisem pastora Bartosika na temat wiary w Trójcę. Dwa wpisy, które nie dotyczą tej samej sprawy, choć ta sprawa je połączyła. W związku z tym sięgniemy do głębszej analizy J 1:1-3 oraz Hbr 1:1-2 a także Hbr 2:3-4. Zapraszamy.