Reformelia

Reformelia 80. Apologetyka, kalwinizm i Psalm 2.

Zaczniemy od krótkiego rozważania na temat apologetyki w świetle 1P 3:15-16, potem przejdziemy do pewnego artykułu, a na koniec rozważymy Psalm 2. Zapraszamy.

Reformelia 79. Podwójna predestynacja cz.II – Biblia czy filozofia.

W programie ciąg dalszy rozważań o podwójnej predestynacji. Czym jest ta doktryna a czym nie jest i czy jest biblijna? Zapraszamy.

Reformelia 78. Wartościowanie wartości i podwójna predestynacja cz. I.

Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy refleksją nad progresywizmem w kościele, następnie przejdziemy do wypowiedzi prof. Środy na temat wartości i ich obecności w kościele, a na koniec rozpoczniemy prezentację doktryny podwójnej predestynacji. Zapraszamy.

Reformelia 77. XI Przykazanie, apologetyka, ewolucjonizm oraz kosmiczne odkupienie.

Ten program zaczniemy od kwestii dotyczących apologetyki w kościele, jej zasadności oraz konieczności. Następnie przejdziemy do kwestii ewolucjonizmu oraz kosmicznego wymiaru odkupienia. Zapraszamy.

Studio1689 (Reformelia 76).

Zaczniemy od znaczenia słowa „soteria” oraz co apostoł Paweł naprawdę miał na myśli mówiąc o „wydaniu szatanowi na zatracenie ciała”. Dalej przyjrzymy się twierdzeniu, że piekło było by znęcaniem się Boga nad ludźmi, a następnie wrócimy do komentarza filmu, którego refutację rozpoczęliśmy tydzień temu. Zapraszamy.

Studio 1689 (Reformelia 75).

O czym tak naprawdę mówi Rz 8:29. Czy to odniesienie do Starego Testamentu czy może nie? Czy kalwiniści się pomylili co do interpretacji Biblii i nie czczą właściwego Boga?

Reformelia 74. Powszechna wola zbawcza i modlitwa za zmarłych.

Rozpoczniemy od prezentacji krótkiego nagrania, następnie przejdziemy do Ez 33:11 i sprawdzimy, czy ten tekst mówi o powszechnej woli zbawczej, a na koniec wraz pewnym artykułem poszukamy biblijnych dowodów na modlitwę za zmarłych. Zapraszamy.

Reformelia 73. Bóg nie jest suwerenny, a Biblia kompletna.

Rozpoczniemy od krótkiego odniesienia do historii Reformacji, następnie przeanalizujemy trzy przykłady z obu testamentów na suwerenność Boga wobec stworzenia, a na koniec zbadamy prawdziwość stwierdzenia pewnej osoby na temat czy Biblia jest kompletna. Zapraszamy.

Reformelia 72. Jednak teologia ma znaczenie.

W pierwszej części programu odniesiemy się do pewnego publicznego komentarza, zaś w drugiej poruszymy sprawę niezwykłych tez Nowej Reformacji Kościoła Mocy. Zapraszamy.

Studio 1689 (Reformelia 71) List do Rzymian. Rozdział 9.

Jaką myśl apostoł Paweł przekazuje w Liście do Rzymian 9 i jakie przedstawia argumenty. Zapraszamy do obejrzenia.

Reformelia 70. Czy Biblia uczy przeznaczenia?

Cały odcinek programu poświęcimy rozważaniom nad pewnym filmem, który został umieszczony w sieci na temat tego czy Biblia naucza przeznaczenia czy wolnej woli. Zapraszamy do obejrzenia.

Reformelia 69. „Fałszywi prorocy i grzech”.

Rozpoczniemy od treści pewnej nalepki, potem przejdziemy do kwestii linii podziału między chrześcijanami wynikającymi z tradycji, a na koniec przejdziemy do kwestii fałszywych proroków i grzechu oraz konsekwencji tego dla kościoła. Zapraszamy.

Studio1689 (Refomelia 68).

Od dzisiaj, co jakiś czas będziemy nadawali w Studio1689! Dzisiaj w programie: zaczniemy od małej korekty do poprzedniego programu, dokończymy rozważania na temat Logosu w prologu do Ew. Jana, a na koniec w ramach Studio1689 rozpatrzymy zasadność użycia pewnych fragmentów biblijnych używanych powszechnie do potwierdzenia powszechnej woli zbawczej. Zapraszamy.

Reformelia 67. Tylko człowiek?

W świetle pewnej dyskusji przyjrzymy się zagadnieniu czy Biblia świadczy o tym, że Jezus jest tylko człowiekiem? Przywołamy na świadka apostoła Jana. Zapraszamy.

Reformelia 66. Ew. Jana 21:25 kontra Sola Scriptura i nie tylko.

Na początek komentarz na temat komentarza w sprawie stawiania chochoła, następnie przypatrzymy się artykułowi T. Terlikowskiego na temat ewangelizacji Żydów, a na koniec przyjrzymy się argumentowi jakoby J 21:25 był biblijnym zaprzeczeniem Sola Scriptura. Zapraszamy.

Reformelia 65. Elefantyna i Chochoły II – Inkwizycja Kalwina

Dzisiejszy odcinek zaczynamy od kontynuacji rozważania kultu królowej niebios w świetle odkryć na Elefantynie. W dalszej części przejdziemy do chochoła jakim jest wizerunek Jana Kalwina jako wielkiego inkwizytora Genewy i zadamy sobie pytanie czemu to służy? Zapraszamy.

Reformelia 64. Rzymian 13 i królowa niebios.

Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy refleksją nad pewnymi objawami naszej cywilizacji, następnie parę słów o tym jak powszechna narracja może zmienić biblijne rozumienie tego kim jest królowa niebios i na koniec rozważymy czy Rzymian 13 mówi o tym co wszyscy sądzą, że mówi. Zapraszamy.

Reformelia 63. Kościół – prorok cywilizacji.

Czy zła interpretacja Pisma może prowadzić do tragedii? Od tego zaczniemy. Rozwiniemy trochę temat chochołów, a na koniec poruszymy niezwykle istotny dzisiaj temat ewangelii przemawiającej do cywilizacji i kultury. Zapraszamy

Reformelia 62. Neutralność a Ewangelia

Dzisiejszy odcinek zaczniemy od opisu męczeństwa Jakuba brata Pańskiego, by następnie skupić się postchrześcijańskiej rzeczywistości i relacji tej rzeczywistości do ewangelii. Temat może trudny, ale zawsze aktualny. Zapraszamy

Reformelia 61. Chochoły i inne takie…

W dzisiejszym odcinku trochę na temat znamienia bestii w świetle przenikania politycznej narracji do kościoła, o deprawacji ludzkiej natury oraz obnażenie chochoła teologii reformowanej stworzonego przez pastora Pawła Chojeckiego. Zapraszamy.